37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 87 din 31.01.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 87 din 31.01.2015

03.02.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.5.13)
    Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?
    La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
    Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor".
    În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 alin. (1), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin.(1) - locul livrării considerindu-se sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipsește - domiciliul sau reședința persoanei care prestează serviciul (alineatul (2) al art.111 din Codul fiscal).
   Reieșind din prevederile menționate se vor determina serviciile care, conform art. 93 pct. 9) al Codului fiscal reprezintă import de servicii, impozitate cu TVA pe principii generale și, în conformitate cu art.93 pct.11) al Codului fiscal - serviciile care reprezintă export, impozitate la cota zero a TVA.
   În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației națională și se va impozita în țara nerezidentului.

2. (28.23.6)
    Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?
    Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA.
    Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de la locul de înregistrare Declaraţii privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, 10, 11 şi 20.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA" nr. 1164 din 25.10.2012]

Arhiva
    Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, suma pentru serviciile importate şi TVA aferent acestora?
    Valoarea serviciilor importate se va reflecta în boxa 7 din Declaraţia privind TVA „Import de servicii", iar în boxa 8 se va indica suma TVA calculată de la valoarea serviciilor, reflectate în boxa 7.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...