37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 860 din 05.09.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 860 din 05.09.2016

06.09.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.4.8)
   Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunește toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma scutirii personale stipulată pentru anul de gestiune.
   Prin urmare, ținînd cont de prevederile menționate și dat fiind faptul că persoana întreținută obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr. nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013)]

Arhiva
    Care este regimul fiscal aplicat, în cazul în care persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art.35 al Codului fiscal (în redacţia de pînă la 01.01.2014), contribuabilul era în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunea cumulativ cîteva condiţii:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
c) este întreţinută de contribuabil;
d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.
    Astfel, persoana întreţinută din întrebare nu se conforma la două condiţii: (a) nu locuieşte împreună cu contribuabilul, nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; (b) obţine venit mai mare ca 9120 lei.
    Respectiv, pentru perioada de pînă la 2013 inclusiv, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.
    Totodată, începînd cu 01.01.2014, prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în redacţia art.35 au fost operate o serie de modificări, în rezultatul cărora a fost exclusă obligativitatea locuirii împreună cu contribuabilul.
    Totodată, a fost specificat că cuantumul afiliat scutirii personale se referă la venitul impozabil, ceea ce exclude limitarea, în cazul în care este vorba de venit neimpozabil. Astfel, pentru perioada fiscală 2014, contribuabilul din întrebare va avea dreptul la scutirea pentru persoană întreţinută. 

2. (29.2.3.15)
    Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunește toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma scutirii personale stipulată pentru anul de gestiune.
    Prin urmare, ținînd cont de prevederile menționate și dat fiind faptul că persoana întreținută obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr. nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013)]

Arhiva
    Care este regimul fiscal aplicat, în cazul în care persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art.35 al Codului fiscal (în redacţia de pînă la 01.01.2014), contribuabilul era în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunea cumulativ cîteva condiţii:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
c) este întreţinută de contribuabil;
d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.
    Astfel, persoana întreţinută din întrebare nu se conforma la două condiţii: (a) nu locuieşte împreună cu contribuabilul, nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; (b) obţine venit mai mare ca 9120 lei.
    Respectiv, pentru perioada de pînă la 2013 inclusiv, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.
    Totodată, începînd cu 01.01.2014, prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în redacţia art.35 au fost operate o serie de modificări, în rezultatul cărora a fost exclusă obligativitatea locuirii împreună cu contribuabilul. Totodată, a fost specificat că cuantumul afiliat scutirii personale se referă la venitul impozabil, ceea ce exclude limitarea, în cazul în care este vorba de venit neimpozabil.   Astfel, pentru perioada fiscală 2014, contribuabilul din întrebare va avea dreptul la scutirea pentru persoană întreţinută. 

3. (29.2.3.7)
    Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului persoana pleacă în concediu de maternitate în anul curent de gestiune?
    În conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.
    Totodată, potrivit art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.
    Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.
    Prin urmare, potrivit prevederilor pct. 48 din Regulamentul menționat, la efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata care pleacă în concediu de maternitate (graviditate şi naştere), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:
1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal - pentru 12 luni;
2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal - pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.
    Astfel, în cazul în care persoana fizică pleacă în concediu de maternitate în anul de gestiune, acesteia i se vor acorda scutirile la care are dreptul pînă la finele anului.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 33 și 35 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotarîrii Guvernului nr. 10 din 19.01.2010]

Arhiva
    Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului persoana pleaca în concediu de maternitate în anul 2010?
    Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoana fizica rezidenta) la determinarea impozitului pe venit în anul 2010, are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei pentru fiecare persoana întretinuta, cu exceptia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodata, conform prevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul în anul 2010 la o scutire personala în suma de 8100 lei, sau în marimea indicatorului prevazut în alin. (2) din acest articol. Regimul fiscal si modalitatea determinarii impozitului pe venit din salariu si din alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului este prevazut în Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19 cap.III din acest Regulament, daca pe parcursul anului fiscal se schimba suma scutirilor la care are dreptul lucratorul, sau intervin careva modificari în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o noua cerere semnata de el, cu anexarea documentelor justificative corespunzatoare. Astfel, tinînd cont de faptul ca, angajata planifica de a iesi din concediul de maternitate si doreste de a beneficia de scutirea pentru persoana întretinuta, persoana data are obligatia de a prezenta patronului o noua cerere, care va contine informatia referitoare la scutirile, la care s-a pastrat dreptul, precum si informatia referitoare la scutirile suplimentare la care a obtinut dreptul. Tinem sa mentionam, ca în toate cazurile scutirile se acorda sau se anuleaza din luna urmatoare, dupa luna în care este depusa (retrasa) cererea. Determinarea scutirilor acordate lucratorului se efectueaza prin metoda cumulativa de la începutul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - din luna urmatoare dupa luna în care a fost depusa cererea privind acordarea scutirilor. Totodata, relatam ca, determinarea numarului de luni în anul fiscal, pe parcursul carora lucratorul se considera angajat în scopul impozitarii, se efectueaza în modul urmator: 1) în cazurile în care lucratorul este angajat din anul fiscal precedent - începînd cu luna ianuarie; 2) în cazurile în care lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - începînd cu luna în care a fost angajat.

4. (29.1.4.7)
    Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.
    Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol.
    Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută sunt:
- documentele indicate în pct.30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);
- copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student și învaţă peste hotarele Republicii Moldova).
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr.71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015)]

Arhiva
    Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă fiica contribuabilului îşi face studiile în România?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Codul fiscal, în anul 2013 contribuabilul (persoana fizică rezidentă)are dreptul la o scutire în suma de 2040 lei anual pentru fiecare persoanăîntreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutireaconstituie 9120 lei. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, persoanaîntreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a)este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului)contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiaţii) oriinvalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; b) locuieşteîmpreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile lasecţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni peparcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venitce nu depăşeşte suma de 9120 lei.
    Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (fiica careîşi face studiile peste hotareleRepublicii Moldova) contribuabilul la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate,urma să prezentaţi certificatul de la instituţia de învăţământ care confirmă căfiica este studentă la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi sumabursei primite pe parcursul anului fiscal.
    În cazul în care suma bursei nudepăşeşte 9120 lei MD, contribuabilul beneficiază de scutirea pentru persoanaîntreţinută, până la momentul în care fiica întruneşte toate cerinţelestabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale întemeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), învigoare aprobării de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii); b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei anual. Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (fiica care îşi face studiile în România) Dumneavoastră la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate, urma să prezentaţi certificatul de la instituţia de învatamînt care confirmă că fiica este studentă la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi suma bursei primite pe parcursul anului fiscal. În cazul în care suma bursei în anul 2010 nu depăşeşte 8100 lei MD, Dumneavoastră beneficiaţi de scutirea pentru persoana întreţinută, pîna la momentul în care fiica întruneşte toate cerinţele stabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.
     (în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii); b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei anual. Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (fiica care îşi face studiile în România) Dumneavoastră la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate, urma să prezentaţi certificatul de la instituţia de învatamînt care confirmă că fiica este studentă la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi suma bursei primite pe parcursul anului fiscal. În cazul în care suma bursei în anul 2010 nu depăşeşte 8100 lei MD, Dumneavoastră beneficiaţi de scutirea pentru persoana întreţinută, pîna la momentul în care fiica întruneşte toate cerinţele stabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.

5. (29.1.4.6)
    Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?
    În conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.
    Totodată, potrivit art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.
    Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.
    Prin urmare, potrivit pct. 17 și 18 din Regulamentul menționat, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare - cerere), anexînd la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Modelul cererii este prezentat în anexa nr.6 la Regulamentul menționat. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.
    Concomitent, potrivit pct. 48 din Regulamentul menționat, în cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.
    Astfel, ţinînd cont de faptul că angajata planifică să iasă din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea personală și scutirea pentru persoana întreţinută, aceasta are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile solicitate.
    Totodată, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 01.12.2015, contribuabilul va putea beneficia de cuantumul total al scutirilor la care are dreptul.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 33 și 35 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotarîrii Guvernului nr.10 din 19.01.2010]

Arhiva
    Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului 2010, persoana fizica iese din concediu de maternitate?
    Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal,  în anul 2013 contribuabilul (persoana fizicărezidentă) la determinarea impozitului pe venit, are dreptul la o scutire însuma de 2040 lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilordin copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei. Totodată, conformprevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoanăfizică rezidentă) are dreptul la o scutire personala în suma de 9120 lei, sauîn mărimea indicatorului prevăzut în alin. (2) din acest articol. Regimulfiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alteplăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut înRegulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 laHotărârea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19cap. III din acest Regulament, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă sumascutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări îndatele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal,domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, cuanexarea documentelor justificative corespunzătoare.
    Astfel, ţinînd cont defaptul că, angajata planifică de a ieşi din concediul de maternitate şi doreştesă beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută, persoana dată areobligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţiareferitoare la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, precum şi informaţiareferitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.
    Ţinem sămenţionam, că în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din lunaurmătoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea. Determinareascutirilor acordate lucrătorului se efectuează prin metoda cumulativă de laînceputul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucrătorul s-a angajat peparcursul anului fiscal - din luna următoare după luna în care a fost depusă cerereaprivind acordarea scutirilor.
    Totodată, relatăm că, determinarea numărului deluni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se considera angajat înscopul impozitării, se efectuează în modul următor: 1) în cazurile în carelucrătorul este angajat din anul fiscal precedent - începând cu luna ianuarie;2) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal -începând cu luna în care a fost angajat.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale întemeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), învigoare aprobării de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) la determinarea impozitului pe venit în anul 2010, are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodată, conform prevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul în anul 2010 la o scutire personală în suma de 8100 lei, sau în marimea indicatorului prevăzut în alin. (2) din acest articol. Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plaţi efectuate de către patron în folosul angajatului este prevazut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19 cap. III din acest Regulament, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucratorul, sau intervin careva modificari în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare. Astfel, tinînd cont de faptul că, angajata planifică de a ieşi din concediul de maternitate şi doreşte de a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută, persoana dată are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, precum şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul. Ţinem să menţionăm, că în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna urmatoare, dupa luna în care este depusă (retrasă) cererea. Determinarea scutirilor acordate lucrătorului se efectuează prin metoda cumulativă de la începutul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - din luna următoare după luna în care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor. Totodată, relatăm că, determinarea numărului de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucratorul se consideră angajat în scopul impozitării, se efectuează în modul urmator: 1) în cazurile în care lucratorul este angajat din anul fiscal precedent - începînd cu luna ianuarie; 2) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - începînd cu luna în care a fost angajat.

6. (29.1.4.3)
    În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?
    În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.
    Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
    Prin urmare, ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv, întreprinderea la achitarea dobînzii în folosul persoanelor fizice va reţine un impozit în mărime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit.
    Totodată, deoarece reţinerea din dobînzi nu este reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 01.12.2015, utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 89 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotarîrii Guvernului nr. 10 din 19.01.2010]

Arhiva
    În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?
    Conform pct. 10 din Hotarîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010, scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă la locul de muncă de bază a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova. Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodaria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului. Respectiv, conform art. 89 din Codul fiscal întreprinderea la achitarea dobînzii în folosul persoanelor fizice va reţine în prealabil un impozit în marime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit. Totodată, deoarece reţinerea dată nu este finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08), utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...