37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 784 din 22.08.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 784 din 22.08.2016

23.08.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.8.23)
   Cum se aplică prevederile art.97 alin.(6) și alin.(7) din Codul fiscal și art.98 alin.(2) din Codul fiscal cu referire la livrările efectuate în baza contractelor încheiate în valută străină cu decontare în moneda națională?
    La identificarea cazurilor în care apare necesitatea aplicării prevederilor art. 97 alin. (6) și alin. (7) din Codul fiscal și art. 98 alin. (2) din Codul fiscal urmează a se conduce de prevederile art. 97 alin. (1) CF, art. 98 alin. (1) CF și art. 1 alin. (2), art. 583 alin. (2) și art. 584 alin. (1) din Codul Civil.
   Reieșind din prevederile normelor expuse, obligațiile reciproce stabilite de părțile contractante nu pot fi modificate fără voința comună a acestora.
   Astfel, valoarea livrării stabilită de părți, în baza clauzelor prevăzute în contract, ţinînd cont de excepțiile și prevederile speciale stabilite de art. 97 din Codul fiscal, va constitui valoare impozabilă a livrării.
   Reieșind din cele expuse supra, în contextul art.97 alin.(1), alin.(6) şi (7), art.98 alin.(2) din Codul fiscal şi art.1 alin.(2), art.583 alin.(2) şi art.584 alin.(1) din Codul civil, în cazul în care prevederile contractuale nu stabilesc expres condițiile aferente cursului valutar (de ex.: curs valutar la o anumită dată, curs valutar ajustat conform prevederilor contractuale, ș.a.), urmează a fi aplicate art.97 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, iar în cazul necesității ajustării valorii impozabile a livrării impozabile, se vor aplica prevederile art.98 alin.(2) din Codul fiscal.
   Situațiile în care urmează a fi ajustată valoarea impozabilă a livrării sînt stipulate în alin.(1) al art.98 din Codul fiscal.
   Concomitent, în cazul livrărilor impozabile contractate în valută străină cu decontare în monedă națională, pentru care valoarea livrării nu s-a modificat, aceasta fiind stabilită în raport cu o anumită corelație a valutei străine față de moneda națională, fapt ce este stipulat în contract, sau cu o anumită dată ce coincide cu data eliberării facturii fiscale sau cu o dată anterioară emiterii facturii fiscale, prevederile art.97 alin.(6) şi (7) şi art.98 alin.(2) din Codul fiscal nu se aplică, respectiv valoarea impozabilă a livrării impozabile se determină în conformitate cu art.97 alin.(1) din Codul fiscal.

Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.14/4-13/290 din 22.08.2016

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...