37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 773 din 15.08.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 773 din 15.08.2016

16.08.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.33)
   La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?
   Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 (anexa nr.2), anexa 9D la Declarația menționată constituie o informaţie cu privire la contribuabilii întreprinzători individuali.
   Totodată, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353 din 03.11.2000, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.
   Concomitent, prevederile art.14 alin.(1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.
   Astfel, în cazul în care gospodăria țărăneasca (de fermier) conform art.83 alin. (2) d) din Codul fiscal este obligată să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), atunci aceasta are obligația de a completa anexa 9D la declarația respectivă.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...