37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 768 din 17.09.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 768 din 17.09.2015

18.09.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.1.5)
   Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?
   Scutirea de TVA stabilită la art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal este determinată de îndeplinirea unor condiții, care își pierdе aplicabilitatea în urma nerespectării sau respectării neadecvate a condițiilor respective prevăzute de legislația fiscală.
   În acest context, potrivit art.169 alin.(1) din Codul fiscal, obligația fiscală naște în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislație, ce prevăd stingerea ei.
   Reieșind din cele menționate, în sensul art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, înstrăinarea activelor materiale pe termen lung, pînă la expirarea termenului de 3 ani (prin comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) constituie circumstanțe stabilite de Codul fiscal, care duc la apariția obligației fiscale.
   Astfel, agentul economic - beneficiar de scutire de TVA aferentă activelor materiale pe termen lung introduse în capitalul statutar (social), care a încălcat prevederile legislației fiscale în partea ce ține de condițiile stipulate la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, este obligat să stingă obligația fiscală prin achitarea sumei TVA aferentă activelor materiale pe termen lung introduse în capitalul statutar (social).
   În dependenţă de modul în care activele materiale pe termen lung au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:
a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului și nu au suferit modificări în afara uzurii normale, vor fi aplicate prevederile art.35 lit. c) din Codul vamal;
b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova, agentul economic beneficiar (cumpărător) urmează să calculeze și să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă.
   Concomitent, la livrarea ulterioară a activelor materiale pe termen lung (comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) se aplică TVA pe principii generale în modul stabilit de legislația fiscală.
    (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/177 din 29.06.2015)

2. (28.2.4)
    În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?
    În conformitate cu art. 113 alin.(2) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul în care:
b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală;
c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 01.05.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015)]

Arhiva
    În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care:
a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei;
b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;
c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit. b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Arhiva (în vigoare pînă la 01.01.2014)
În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care: a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei; b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală; c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...