37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 758 din 05.08.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 758 din 05.08.2016

08.08.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.11.12)
  Constituie obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta?
   În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activitatea operațională obținut în perioada fiscală de declarare.
   În scopul aplicării IVAO agentul economic urmează să determine obiectul impunerii prin aplicarea contabilității de angajamente reieșind din prevederile legislației contabile care reglementează tipurile de venituri ce se includ în activitatea operațională.
   În contabilitatea financiară, potrivit prevederilor SNC „Cheltuieli", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, valoarea activelor transmise cu titlul gratuit nu se contabilizează în componența veniturilor dar se include în componența cheltuielilor financiare ale entității.
   Totodată, agenții economici care aplică regimul de impozitare în modul general stabilit, și care au făcut donație se consideră drept persoane care au obținut venit potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) și art. 42 alin. (1) din Codul fiscal.
   Concomitent, menționăm că, capitolul 71 al titlului II din Codul fiscal nu prevede norme privind ajustarea obiectului impozabil, cu excepția cazurilor de retur de marfă sau discoutului (reducerii).
   Prin urmare, prevederile art. 21 alin. (4) și art. 42 din Codul fiscal nu se extind în cazul agenților economici care aplică regimul IVAO și respectiv donația nu constituie obiect al impunerii cu IVAO.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...