37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 757 din 05.08.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 757 din 05.08.2016

08.08.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.4.8)
   Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat?
    Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) pct. 2) din Codul fiscal şi pct. 32 subpunctul 1) alin. 2) lit. a) din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 93 din 01.02.2013, pentru livrările de servicii, subiecții impozabili, împreună cu alte documente, urmează să depună confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislației).
   Conform art. 20 alin.(4) din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. Astfel, luînd în consideraţie faptul că actul de îndeplinire a lucrărilor ca conţinut este un act consimţit de ambele părţi ce confirmă prestarea serviciilor de către prestator şi recunoașterea lor de către beneficiar, acesta poate reprezintă o formă de confirmare a serviciului prestat la export.

Arhiva
    Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat?
    Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) pct. 2) din Codul fiscal şi pct.23 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1024 din 01.11.2010, pentru livrările de servicii, subiecţii impozabili, împreună cu alte documente, urmează să depună şi confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar). Conform art.20 alin.(4) din Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007 pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. Astfel, luînd în consideraţie faptul că actul de îndeplinire a lucrărilor ca conţinut este un act consimţit de ambele părţi ce confirmă prestarea serviciilor de către prestator şi beneficierea lor de către beneficiar, acesta reprezintă o formă de confirmare a serviciului prestat la export.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor pct.23 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1024 din 01.11.2010, pentru livrările de servicii, subiecţii impozabili, împreună cu alte documente, urmează să depună şi confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar). Conform art.20 alin.(4) din Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007 pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. Astfel, luînd în consideraţie faptul ca actul de îndeplinire a lucrărilor ca conţinut este un act consimţit de ambele părţi ce confirmă prestarea serviciilor de către prestator şi beneficierea lor de către beneficiar, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat consideră că el reprezintă o formă de confirmare a serviciului prestat la export.

2. (28.4.7)
    modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 28.4.5

Arhiva
    Principalul gen de activitate este producerea activelor materiale scutite de TVA care ulterior sunt exportate. În acest context se va aplica cota zero a TVA?
    În conformitate cu prevederile art. 104 lit. a) din Codul fiscal la cota zero a TVA se impozitează mărfurile, serviciile pentru export. În acest caz, nu contează ce regim al TVA se aplică pentru livrările pe teritoriul ţării.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...