37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 753 din 02.09.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 753 din 02.09.2015

02.09.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.11.5)
   Este necesara înzestrarea fiecărui loc al încăperii de acciz cu registrul de evidenta a mărfurilor expediate (transportate)?
   Potrivit pct.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin HG nr.843 din 18.12.2009, fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Arhiva
    În conformitate cu pct.3.4 din Instrucțiunea privind administrarea accizelor nr.188 din 21.10.2004, fiecare loc al încăperii de acciz trebuie sa fie înzestrat cu câte un registrul de evidenta a mărfurilor expediate (transportate).

2. (4.11.4)
    Unde se păstrează registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz?
    Potrivit art.127 alin.(1) al Codului fiscal, subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz.
    În cazul în care încăperea de acciz constă din mai multe locuri, conform p.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial 193-196/952, 29.12.2009), fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru.
    Totodată, potrivit prevederilor art.127 alin.(2) din Codul fiscal, registrul de evidenţă a mărfurilor expediate (transportate) trebuie să se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie prezentat acestor persoane la prima solicitare.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Arhiva
    În ce loc urmează sa se afle registrul de evidenta a mărfurilor expediate (transportate) din încăperea de acciz?
    Potrivit art.127(2) din Codul fiscal, registrul de evidenta a mărfurilor expediate (transportate) trebuie sa se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcții de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor.

3. (4.11.1)
    Cum se ţine evidența mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor din încăperea de acciz?
    Potrivit art.127 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz.
    În cazul, în care încăperea de acciz constă din mai multe locuri, conform p.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial 193-196/952, 29.12.2009), fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru.
    Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite în Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate transportate din încăperea de acciz, sunt aprobate prin Hotărîrea Guvernului susmenţionată.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104 din 12.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015, HG nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr.193-196/952 din 29.12.2009)].

Arhiva
    Ce evidenta urmează să țină subiectul impunerii în scopul evidenței mărfurilor ce se expediază (transportă) din încăperea de acciz?
    Potrivit, art.127(1) din Codul fiscal, subiectul impunerii este obligat să țină registrul de evidență a mărfurilor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...