37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.716 din 26.05.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.716 din 26.05.2014

26.05.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.716 din 26.05.2014

1. (10.1.37)
Se permite oare titularului patentei desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător la domiciliu?

        Conform art.3 alin.(7) lit.b) din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titularul patentei este obligat să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale. Totodată, art.1 alin.(2) lit.g) din Legea menţionată, stabileşte că drept element obligatoriu al patentei de întreprinzător este locul de desfăşurare a activităţii în baza acesteia pentru cazurile în care condiţia respectivă se reglementează. Astfel, potrivit art.15 alin.(5) lit.d) din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, pentru genurile de activitate pentru care este prevăzută autorizarea de funcţionare, aceasta conţine denumirea şi adresa unităţii comerciale.

2. (29.1.8.26)
Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?

        În conformitate cu explicaţiile Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/38 din 27.02.2012, şi nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013, dacă pe parcursul perioadei pentru care se calculează IVAO (trimestru), agentul economic este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA (benevol sau obligatoriu), atunci pînă în momentul înregistrării - prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea (art.112 alin.(l) şi (2) din Codul fiscal) - activitatea agentului economic în cauză se va impozita conform regimului fiscal ce ţine de aplicarea IVAO. După momentul nominalizat, activitatea agentului economic se va impozita conform regimului general stabilit în Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...