37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 681 din 10.08.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 681 din 10.08.2015

10.08.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4)
   Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
   Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.
   Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:
b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă nu au suferit modificări în afara uzurii normale;
d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.
   Astfel, în dependenţă de modul în care activele materiale pe termen lung au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:
a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale, la exportul acestora vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal şi art.104 lit.a) din Codul fiscal;
b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior exportate, agentul economic beneficiar (cumpărător) urmează să calculeze şi să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, iar la export să aplice cota zero a TVA stabilită de art.104 lit.a) din Codul fiscal.

(Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/177 din 29.06.2015)

2. (28.4.10)
    Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
    Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.
    Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:
b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă nu au suferit modificări în afara uzurii normale;
d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.
    Astfel, în dependenţă de modul în care activele materiale pe termen lung au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:
a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale, la exportul acestora vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal şi art.104 lit.a) din Codul fiscal;
b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior exportate, agentul economic beneficiar (cumpărător) urmează să calculeze şi să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, iar la export să aplice cota zero a TVA stabilită de art.104 lit.a) din Codul fiscal.  

(Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/177 din 29.06.2015)

3. (28.1.28)
    Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?
    Conform art.112 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.
    Conform art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.
    Totodată, luînd în considerare că, potrivit art.9 alin.(1) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art. 112 alin.(1) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

(Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/217 din 23.07.2015)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...