37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.672 din 06.05.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.672 din 06.05.2014

06.05.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.672 din 06.05.2014

1. (28.21.41)

Se permite oare trecerea în cont a sumei TVA aferentă valorii hranei acordate angajaților, menționate în art. 24 alin. (19) din Codul fiscal?

Articolul 99 alin. (2) din Codul fiscal stabilește că mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfășurarea activității sale de întreprinzător, mărfurile de producție proprie care ulterior sânt transmise fără plată angajaților subiectului impozabil, serviciile prestate fără plată angajaților subiectului impozabil, cu excepția celor prevăzute la art.24 alin.(19) din Codul menționat, se consideră livrare impozabilă.În art.24 alin.(19) din Codul fiscal sunt menționate transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, cheltuielile aferente cărora sunt suportate și determinate de angajator.Astfel, serviciile menționate la art.24 alin.(19) din Codul fiscal, nu se consideră livrare impozabilă.Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Prin urmare, în contextul în care cheltuielile aferente procurărilor legate de asigurarea cu hrană a angajaților sunt suportate și determinate în scopul asigurării desfășurării activității de întreprinzător, sumele TVA aferente, se vor trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal.

 2. (28.23.28)

În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare a exportului de mărfuri în Declarația privind TVA?

Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA este prevăzut prin articolul 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării. Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul republicii. Conform art. 1 pct. 5) din Codul vamal, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prevede depunerea declarației vamale sau efectuarea altor operațiuni vamale ce denotă intenția de a scoate mărfuri.Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale. Totodată, data traversării hotarului Republicii Moldova nu influențează la stabilirea termenului obligației fiscale. Astfel, în Declarația privind TVA exportul de mărfuri se va indica în boxa 5 în perioada fiscală în care are loc operațiunea de export. Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...