37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 635 din 20.07.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 635 din 20.07.2016

21.07.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.47)
   Are dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute dacă în certificatul de dizabilitate a copilului este specificat că aceasta are o afecțiune congenitală din copilărie?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în suma specificată la alin. (1) al articolului în cauză, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia invalizilor din copilărie este echivalentă cu mărimea scutirii prevăzute la art.33 din Codul fiscal.
   În sensul aplicării facilității fiscale persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele stabilite la alin.(2) al articolului menționat, și anume:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit anual ce nu depăşeşte suma scutirii stabilite la art. 33 din Codul fiscal.
   Potrivit pct.30 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității şi capacității de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23.01.2013, dizabilitatea cauzată de o afecțiune congenitală sau din copilărie este stabilită ca urmare a unei afecțiuni, traume, defect organic care a avut loc pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, confirmate prin documente medicale, şi care conduce la limitări de activitate şi restricții de participare.
   În contextul celor relatate menționăm că specificațiile de ordin medical nu îngustează drepturile stabilite de art.35 din Codul fiscal, afecțiunea congenitală urmînd a fi asimilată la categoria invalidității din copilărie.
   Prin urmare, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la scutirea majoră pentru persoană întreținută și în cazul în care în certificatul de dizabilitate a copilului va fi indicat că acesta are o afecțiune congenitală din copilărie.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...