37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 628 din 19.07.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 628 din 19.07.2016

19.07.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.12.9)
   La ce cotă a TVA se impozitează serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobile de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?
   Reieșind din prevederile art. 5 din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, serviciile menționate se califică drept transport rutier în trafic internațional.
   În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri se impozitează cu TVA la cota „zero”.

Arhiva
    La ce cotă a TVA se impozitează serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobil de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii şi invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?
    Reieşind din prevederile art.3 din Codul transportatorilor auto, aprobat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.1998, serviciile menţionate se califică drept transport internaţional. În conformitate cu art.104 lit. a) CF toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri se impozitează cu TVA la cota „zero”. 

2. (28.12.7)
    Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional a mărfurilor pe cale auto?
    În conformitate cu art. 102 (8) din Codul fiscal la livrarea serviciilor de transport internațional a mărfurilor, restituirea TVA pe valorile materiale, serviciile procurate se permite cu condiția existenței documentelor de transport internațional ce confirmă prestarea serviciilor.
    Totodată, punctul 32 subpunctul 4) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, în calitate de documente confirmative privind prestarea serviciului sînt: contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediție, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internațional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinație și prezența ștampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei țării.

Arhiva
    Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional a mărfurilor pe cale auto?
    În conformitate cu art.102 (8) din Codul fiscal la livrarea serviciilor de transport internaţional a mărfurilor, restituirea TVA pe valorile materiale, serviciile procurate se permite restituirea TVA cu condiţia existenţei documentelor de transport internaţional ce confirmă prestarea serviciilor. Totodată, punctul 25 subpunctul 1) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1024 01.11.2010. în calitate de documente confirmative stabileşte: contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, dacă ele sunt încheiate, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto - CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezentă ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...