37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 602 din 22.07.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 602 din 22.07.2015

24.07.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.37)
   Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?
   În conformitate cu art.103 alin.(1) pct. 271 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12.04.2015, începând cu data de 01.05.2015, TVA nu se aplică la importul şi livrarea tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330000, 84334000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
   Referitor la caracteristicile tehnicii agricole, acestea urmează a fi determinate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.271 ) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 102 din 12.06.2014 , începînd cu data de 24.06.2014, T.V.A. nu se aplică la importul şi livrarea, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 102 din 12.06.2014 privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 , publicată în Monitorul Oficial nr.167-168/371 din 24.06.2014]

2. (28.8.19)
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva
    Cade oare sub incidenţa art.97 alin.(4) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mic decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
    Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrărilor mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sa care urmează a fi achitată în urma comercializării producţiei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare de la data 01.01.2014.]
    Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea imobilului, dacă valoare de bilanţ, valoarea cadastrală şi valoarea contractuală a acestuia au valori diferite?
    Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

3. (28.8.0)
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva
    Cade oare, sub incidenţa excepţiei prevăzute la art. 97 alin. (4) din Codul Fiscal livrarea de către producătorul agricol producţiei de fabricaţie proprie?
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.         Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanţ a acestora este mai mică decît cea convenită în contractul de vînzare a bunurilor respective?
    Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

4. (28.8.0)

Arhiva
    Cade oare, sub incidenţa excepţiei prevăzute la art. 97 alin. (4) din Codul Fiscal livrarea de către producătorul agricol producţiei de fabricaţie proprie?
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
    Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi consumurile pentru creşterea acestora?
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
    Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
    Cade oare, sub incidenţa excepţiei prevăzute la art. 97 alin. (4) din Codul Fiscal livrarea de către producătorul agricol producţiei de fabricaţie proprie?
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
    Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
(în vigoare pînă la 01.01.2014)
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
    Prevederile articolului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
     [Modificat prin Ordinul IFPS nr. 34 din 17.01.2013]
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Începînd cu 13.04.2012, prevederile prezentului articol nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli. Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate (tomate, în stare proaspătă sau refrigerate) efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii cu privire la modificarea unor acte legislative Nr. 54 din 22.03.2012 (Monitorul Oficial nr.72-75/233 din 13.04.2012) în vigoare de la data publicării.]
(în vigoare pînă la 13.04.2012) În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Prevederile prezentului articol nu se aplică: -în cazul în care se efectuează livrări de mărfuri, servicii pentru care preţurile sînt stabilite (reglementate) de stat; - în cazul vînzării la licitaţie a bunurilor debitorilor, în contul stingerii restanţelor acestora; - pentru livrările producţiei agricole primare de fabricaţie proprie (poziţiile tarifare 0102; 0103; 0104; 0105; 0201; 0203 (de la 0203 11 pînă la 0203 19 900); 0204 (de la 0204 10 000 pînă la 0204 50 390); 0207; 0701; 0702 00 00; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707 00; 0708; 0713; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 1001; 1003 00; 1004 00 000; 1005; 1007 00; 1008), efectuate de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova. Prin urmare, livrarea produsului de la poziţia tarifară 0702 00 000 (tomate, în stare proaspătă sau refrigerate) cade sub incidenţa prevederilor pentru care art. 97 alin. (4) nu se aplică. Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate (tomate, în stare proaspătă sau refrigerate) efectuate de către agenţii economici producători agricoli va constitui valoarea de facto achitată sau care urmează a fi achitată în urma comercializării producţiei.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît cheltuielile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Prevederile prezentului articol nu se aplică: - în cazul în care se efectuează livrări de mărfuri, servicii pentru care preţurile sînt stabilite (reglementate) de stat; - în cazul vînzării la licitaţie a bunurilor debitorilor, în contul stingerii restanţelor acestora; - pentru livrările producţiei agricole primare de fabricaţie proprie (poziţiile tarifare 0102; 0103; 0104; 0105; 0201; 0203 (de la 0203 11 pînă la 0203 19 900); 0204 (de la 0204 10 000 pînă la 0204 50 390); 0207; 0701; 0702 00 00; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707 00; 0708; 0713; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 1001; 1003 00; 1004 00 000; 1005; 1007 00; 1008), efectuate de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova. Prin urmare, livrarea produsului de la poziţia tarifară 0702 00 000 (tomate, în stare proaspătă sau refrigerate) cade sub incidenţa prevederilor pentru care art. 97 alin. (4) nu se aplică. Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate (tomate, în stare proaspătă sau refrigerate) efectuate de către agenţii economici producători agricoli va constitui valoarea de facto achitată sau care urmează a fi achitată în urma comercializării producţiei.

5. (28.8.18)
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva
    Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi consumurile pentru creşterea acestora?
    În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
    Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.] (în vigoare pînă la 01.01.2014). 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...