37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 600 din 21.07.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 600 din 21.07.2015

22.07.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.41)
   Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale în cazul înregistrării tergiversate în calitate de plătitor al TVA?
   Conform prevederilor alin.(1) al art.117 din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.
   Totodată, ținînd cont de normele Codului fiscal, agentul economic poate beneficia de formulare de facturi fiscale doar după atribuirea acestuia statutului de plătitor al TVA.
   Astfel, acesta va putea elibera facturi fiscale cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrările impozabile, efectuate începînd cu ziua din care acestuia i s-a eliberat Certificatul privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA.

2. (28.23.29)
    Care va fi prima perioadă fiscală pentru care survine obligațiunea prezentării Declarației privind TVA de către agentul economic care s-a înregistrat în calitate de plătitor al TVA cu întîrziere?
    Conform normelor stabilite prin art.115 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.
    În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a stabilit înregistrarea tergiversată a agentului economic ca subiect al impunerii cu TVA și concomitent, de către organul fiscal au fost calculate toate obligațiunile fiscale aferente perioadei supuse controlului, acesta va avea obligația de a prezenta Declarația privind TVA, pentru prima perioadă fiscală nesupusă controlului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...