37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 598 din 14.07.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 598 din 14.07.2015

14.07.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.10.4)
   În ce perioada fiscala subiectul impunerii cu accize urmează sa reflecte în declarația privind achitarea accizelor volumele de mărfuri exportate?
   Potrivit pct.15 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 18.12.2009, în cazul livrărilor de export, înscrierile se fac în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care s-a asigurat îndeplinirea cerinţelor stipulate în art.125 alin.(4) din Titlul IV al Codului fiscal.
   Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul "export", iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod de clasificare a veniturilor bugetare, se înregistrează datele corespunzătoare.
      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr. 843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Arhiva
    Potrivit, pct.2.7 din Instrucțiunea privind administrarea accizelor nr.188 din 21.10.2004, în cazul livrărilor de export, care sînt scutite de accize, subiectul impunerii, în luna în care le-a efectuat, în declaratia privind achitarea accizelor nu face înscrierile cu privire la volumul de mărfuri exportate. Înscrierile aferente livrărilor la export se introduce în declarația privind accizele pentru perioada fiscala cînd în termenul stabilit de Serviciul fiscal de stat a avut loc repatrierea totala a mijloacelor pentru exportul dat.

2. (4.10.2)
    Care este termenul de prezentare a declarației privind achitarea accizelor?
    În conformitate cu art.127 alin.(3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii prevăzuţi la art.120 lit. a) din Codul fiscal sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor până la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 110-114 din 09.05.2014), în vigoare de la data 09.05.2014.]

Arhiva
    În conformitate cu art.127(3) din Codul fiscal, Subiectul impunerii este obligat declarația privind achitarea accizelor cel tîrziu în ultima zi a lunii care succeda luna în care a fost efectuata expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...