37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 565 din 30.06.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 565 din 30.06.2016

05.07.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.7.5)
   Care este regimul fiscal al TVA aferent dobînzii obținute de către locator în baza unui contract de locațiune a bunurilor (subleasing) primite de la alt furnizor (leasing)?
    Conform art. 95 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, nu constituie obiect impozabil cu TVA venitul sub formă de dobîndă obținut de către locator în baza unui contract de leasing.
   Potrivit Legii cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005, locatorul reprezintă persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate de întreprinzător și transmite locatarului, pentru anumită perioadă, dreptul de posesiune și folosință asupra unui bun al cărui proprietar este.
   Ținînd cont de prevederile Legii cu privire la leasing în partea ce ține de noțiunile de contract de leasing și locator, precum și de prevederile art. 95 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA venitul sub formă de dobîndă obținut de locator, adică de persoana fizică sau juridică care este proprietarul bunului transmis în baza unui contract de leasing.
   Astfel, venitul din dobîndă obținut de către locatar, ca urmare a încheierii unui contract de subleasing, nu cade sub incidența prevederilor art. 95 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal, dat fiind faptul că acest fenomen juridic este impropriu acestei construcții contractuale și bunul respectiv nu este în proprietatea acestuia, ci doar în posesiunea sau folosință temporară.

Temei: (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/180 din 26.05.2016)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...