37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 562 din 29.06.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 562 din 29.06.2016

05.07.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.9.1.3)
   Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?
    Organizațiile religioase sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. f) al Codului fiscal, doar pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult.
   Pentru alte bunuri imobiliare care nu sunt destinate riturilor de cult, impozitului pe bunurile imobiliare se calculează și se achită pe principii generale.
   Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.
   Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. f), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (106 - Organizațiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult).

2. (5.6.5)

    Cum urmează a fi calculat impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?
    Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:
 - pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;
 - pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (obiectele impunerii conform art. 278 alin. (1) din Codul fiscal), impozitul pe bunurile imobiliare se calculează reieșind din valoarea contabilă conform prevederilor art.4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. 

3. (5.8.5)
    Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), se prezintă de către contribuabilii - subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru cele care conform art. 283 şi 284 din Codul fiscal, se acordă scutire de la plata impozitului pe bunurile imobiliare.
    Informația privind suma înlesnirilor, se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii.

Arhiva
    Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
    Contribuabilii, care în conformitate cu art. 283 şi 284 din Codul fiscal, beneficiază de scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare și suma către plată este egală cu zero, prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare pe principii generale. Informația cu privire la sumele înlesnirilor acordate, se reflectă în anexele respective a calculului.
    Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare, întreprinzătorii individuali scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare?
    Da, întreprinzătorii individuali care, conform art. 283 şi 284 din Titlul VI "Impozitul pe bunurile imobiliare" al Codului fiscal, sunt scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare, sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind calculul impozitului (pct. 2 al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013).

4. (5.4.2.1)
    Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

Arhiva
    Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare neevaluate la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?
    Pentru bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă o constituie valoarea de bilanţ a acestora (Anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000). Pentru terenurile neevaluate baza impozabilă o constituie suprafaţa terenului, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă bonitatea acestora exprimată în grade-hectar (Anexa nr.1 la Legea menţionată).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...