37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.552 din 01.04.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.552 din 01.04.2014

14.04.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.16) Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu?

Conform art.33 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau majoră anuală. Concomitent, potrivit prevederilor art.34 din Codul fiscal contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutirea sa personală. Scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă la locul de muncă de bază persoanei fizice rezidenţe a Republicii Moldova. Locul de muncă de bază a contribuabilului se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului. Respectiv, punctele 25 şi 28 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, stabilesc lista documentelor confirmative privind dreptul contribuabilului la acordarea acestuia scutirile menţionate. Astfel, pentru a beneficia de scutirea personală şi cea suplimentară (a soţiei) este necesar nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, de a prezenta patronului la locul de munca o cerere (anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată), privind acordarea scutirilor, anexînd la ea documentele care certifica acest drept. Scutirile se acordă din luna următoare, după luna în care a fost depusă cererea menţionată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...