37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 551 din 22.06.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 551 din 22.06.2016

23.06.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.8.29)
   Va avea oare dreptul la deducerea cheltuielilor, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?
    În conformitate cu prevederile art. (24) alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I și II al Codului fiscal, se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe și corespunde activităților din anexa nr. 1 la Legea citată, dacă sunt întrunite cumulativ condițiile specificate în articolul citat.
   Prin urmare, potrivit prevederilor legii menționate și prin derogare de la prevederile generale prevăzute la art. 12 pct. 4 din Codul fiscal, expres este stabilit ce reprezintă venit impozabil pentru angajații respectivi.
   Astfel, cota impozitului pe venit, prevăzută în art.15 lit. a) din Codul fiscal, urmează a fi aplicată direct asupra venitului impozabil, fără a deduce din acesta suma scutirilor sau deducerilor.

Arhiva
    Va avea oare dreptul la deducerile prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?
    În conformitate cu prevederile art. (24) alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I şi II al Codului fiscal, se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1 la Legea citată, dacă sînt întrunite cumulativ condiţiile specificate în articolul citat.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art.12 alin.4) din Codul fiscal, venit impozabil este venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
Astfel, dat fiind faptul că venitul impozabil, care reprezintă obiect al impunerii, prevede excluderea deducerilor, din venitul achitat în baza art. (24) alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I şi II al Codului fiscal, acestea nu vor fi permise la deducere în scopuri fiscale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...