37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.547 din 01.04.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.547 din 01.04.2014

14.04.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.8.22) Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea imobilui, dacă valoare de bilanţ, valoarea cadastrală şi valoarea contractuală a acestuia au valori diferite?

Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

2. (28.8.21) Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanţ a acestora este mai mică decît cea convenită în contractul de vînzare a bunurilor respective?

Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

3. (28.15.36) Survine oare pentru contribuabilii plătitori ai TVA obligaţia de restituire a formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat în cazul reorganizării prin separare?

În temeiul pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997” şi a Ordinului IFPS nr. 525 din 11.12.2008, restituirea formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat se realizează doar în cazul modificării fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale.
Prin urmare, în cazul în care în cadrul reorganizării prin separare nu are loc modificarea componenţei fondatorilor entităţii care se reorganizează, aceasta nu are obligaţia de restituire a formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat.

4. (28.15.35) Pentru care contribuabili este pusă sarcina de a restitui formularele neutilizate de facturi fiscale Serviciului Fiscal de Stat?

În temeiul pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997” şi a Ordinului IFPS nr. 525 din 11.12.2008, restituirea formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat se realizează doar în cazul modificării fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale.

5. (29.1.8.25) Care diplomă de absolvire serveşte drept temei pentru acordarea înlesnirii fiscale reglementate de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997?

Potrivit prevederilor art.24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută de articolul menţionat, pentru angajaţii, de comun cu alte documente, se prezintă copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare.
Ţinînd cont de faptul că art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal nu prevede careva restricţii în partea ce ţine de nivelul/gradul instituţiei de învăţămînt care eliberează diploma de absolvire, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală pentru persoanele angajate în posturi ce fac parte dintr-un compartiment specializat a ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe, va servi diploma de absolvire eliberată de instituţia de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau de instituţia de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia.

6. (29.1.3.40) Se calculează uzura în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca aport la capitalul statutar?

Potrivit pct. 3 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14.03.2007, mijloacele fixe primite ca aport în capitalul social şi folosite în activitatea de întreprinzător reprezintă obiect al calculării uzurii.

7. (29.1.3.39) Sunt oare permise pentru deducere în scopuri fiscale cheltuielile de publicitate?

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât şi cu indici cantitativi.
Prin urmare, cheltuielile aferente activităţii de publicitate, care se conformă prevederilor Legii „Cu privire la publicitate” nr. 1227-XIII din 27.06.1997, sunt permise la deducere în temeiul art. 24 din Codul fiscal. Mărimea deducerii cheltuielilor pentru publicitate în scopuri fiscale nu este limitată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...