37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 536 din 10.06.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 536 din 10.06.2016

13.06.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.6.1.12)
   Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2- 10.61) prin intermediul morii, de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
    În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare - CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
   Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.
   Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF.
   Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.
   Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

Arhiva
    Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM - 15.61) prin intermediul morii de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
    În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare - CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
    Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.
    Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF.
    Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.
    Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

2. (6.6.2.11)
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet/de schimb valutar?
    Nu, activitatea de amanet/de schimb valutar nu se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv pentru această categorie de obiecte nu poate fi stabilită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).

Arhiva
    Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet?
    Nu, activitatea de schimb valutar nu se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv pentru această categorie de obiecte nu poate fi stabilită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
    (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)
    Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială casa de amanet?
    Nu, casele de amanet nu se consideră că desfăşoară activitate de comerţ şi nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, deoarece regulile de desfăşurare a comerţului interior, reglementate prin Legea nr. 749-XIII din 23.02.1996 "Cu privire la comerţul interior", nu se răsfrîng asupra activităţii lombardurilor (art. 3 alin. (2) al Legii nr. 749-XIII din 23.02.1996 "Cu privire la comerţul interior").

3. (6.6.2.9)
    Arhivat în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu Ordinului IFPS nr. 637 din 31.12.2010

Arhiva
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?
    Da, prezenţa unităţii de comerţ cu amănuntul - magazin, impune necesitatea deţinerii autorizaţiei eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale şi în consecinţă apare obligaţia aferentă taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, în condiţia în care pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale unde este amplasată unitatea comercială, taxa respectivă a fost stabilită.
    (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?
    Nu, informaţia privind destinaţia comercială a bunului imobiliar, eliberată de către organul cadastral, nu poate servi drept criteriu de atribuire a acestuia la categoria unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială. Persoana care deţine un bun imobil cu destinaţie comercială va apărea ca plătitor al taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, iar unitatea de comerţ va apărea ca obiect al impunerii cu această taxă, doar în condiţiile în care bunul imobil va fi atribuit de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) la categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

4. (6.6.2.2)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
    Da. Persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii, deoarece prin serviciile respective se subînţeleg serviciile particulare indicate în secţiunea G grupa 45.2 a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev 2) şi se autorizează de către Autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, Rev 2 din 01.01.2014).

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
    Da. Persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii, deoarece prin serviciile respective se subînţeleg serviciile particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi se autorizează de către Autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) din Codul fiscal).
    (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
    Nu. Persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, deoarece prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 alin. 5 CODUL FISCAL), iar serviciile de restaurare şi regenerare a anvelopelor nu se includ în secţiunea G grupa 50.2 "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor" din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM).

5. (6.6.2.1)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii (art. 290 lit. e) Codul fiscal).

Arhiva
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 290 lit. e) Codul fiscal).
    (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 290 lit. e) Codul fiscal).

6. (6.6.1.11)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)

Arhiva
    Ce servicii sociale se includ în diviziunea 93 din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM)?
    În diviziunea 93 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) "Activităţi de servicii particulare" se includ: 93.01 - Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor, care la rîndul său include: - spălarea, curăţarea, călcatul, etc. a tot felul de haine (inclusiv din blană) şi a confecţiilor textile, efectuate cu echipament mecanizat, manual sau în spălătorii automatizate, atît către populaţie, cît şi către întreprinderi; - servicii de ridicare şi aducere a lenjeriei de spălat; - curăţarea covoarelor, portierelor şi draperiilor; - închirierea de către spălătorii a lenjeriei, hainelor de lucru şi articolelor similare; - reparaţia şi modificarea îmbrăcămintei şi altor articole, dacă ele se produc în legătură cu curăţarea. Această subgrupă nu include: - reparaţia şi modificarea îmbrăcămintei, dacă ele se efectuează ca un gen independent de activitate; - închirierea îmbrăcămintei, cu excepţia hainelor de lucru, chiar dacă aceste servicii includ curăţarea acestor articole. 93.01.1 - Spălarea şi călcatul lenjeriei; 93.01.2 - Curăţarea chimică şi vopsirea. 93.02.0 - Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică, care include: - spălarea părului, îndreptarea şi frezarea, aranjarea, vopsirea, ondularea şi servicii similare efectuate pentru bărbaţi şi femei, de asemenea bărbieritul şi îndreptarea bărbilor; - masajul feţei, manichiura, pedichiura, machiajul, etc. Această subclasă nu include confecţionarea perucilor. 93.03 - Activităţi de pompe funebre şi servicii similare, care include: - servicii de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare, îmbălsămarea şi servicii oferite de întreprinderile de pompe funebre; închirierea încăperilor în saloanele pentru răposaţi; închirierea sau vînzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor ş.a. Această subclasă nu include: - activităţi legate de serviciile religioase; - confecţionarea coroanelor, florilor false şi ghirlandelor; - confecţionarea sicrielor; - confecţionarea împrejmuirilor din metal pentru morminte; - confecţionarea monumentelor funerare. 93.04.0 - Activităţi de întreţinere corporală, care includ: - activităţi care se referă la starea fizică bună (plăcută), ca de exemplu: serviciile prestate de băile publice, saune, băi de aburi, staţiuni termale, instituţii de slăbire, instituţii de masaj, centre de cultură fizică, cabinete de depăşire a stresurilor şi camere de odihnă, etc.; - activităţi ale toaletelor publice. 93.05.0 - Alte activităţi de servicii individuale, care includ: - activităţi de astrologie şi spiritism; - servicii sociale, ca servicii de însoţire, servicii matrimoniale; - activităţi de studiere a genealogiei; - servicii ale lustragiilor, hamalâc, servicii de deservire a parcărilor auto.

7. (6.6.1.10)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)

Arhiva
    Ce servicii sociale se includ în secţiunea O al clasei 92.71 din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM)?
    În secţiunea O al clasei 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) se includ activităţile legate de jocurile de noroc şi pariuri, inclusiv şi realizarea biletelor de loterie.

8. (6.6.1.9)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)

Arhiva
    Ce servicii sociale se includ în secţiunea G al grupei 50.2 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM)?
    În secţiunea G grupa 50.2 "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor" din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM) se cuprinde: - repararea mecanică, repararea motoarelor; - repararea echipamentului electric; - întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; - spălarea, lustruirea, etc. - pulverizarea vopselei şi vopsitul; - repararea parbrizelor şi a ferestrelor; - repararea anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor; - protecţia împotriva coroziunii; - remorcarea, instalarea părţilor şi a accesoriilor; - asistenţa tehnică în drum; - întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor la comanda populaţiei. Această subclasă nu include restaurarea şi regenerarea anvelopelor.

9. (6.6.1.8)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102/251 din 25.04.2014)

Arhiva
    Ce înseamnă servicii de deservire socială?
    Prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 pct. 5) Codul fiscal)

10. (6.6.1.7)
    Sunt obligaţi agenţii economici care dispun de unităţi comerciale/de prestări serviciilor amplasate pe teritoriul pieţelor de a dispune de autorizaţie de funcționare/amplasare?
    Agenţii activităţii comerciale care desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de funcționare/amplasare a unităţii comerciale (Anexa nr. 2, pct. 6 a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

Arhiva
    Sunt obligaţi agenţii economici care dispun de unităţi comerciale amplasate pe teritoriul pieţelor de a dispune de autorizaţie de amplasare a unităţilor comerciale?
    Agenţii activităţii comerciale care desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale (pct. 6 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

11. (6.6.1.6)
    Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele administraţiei publice locale?
    Agenţii activităţii comerciale desfăşoară comerţ ambulant în baza autorizaţiei pentru amplasarea obiectelor comerţului ambulant într-un anumit loc, eliberată de către organele administraţiei publice locale (Anexa nr. 1, pct. 7 a Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

Arhiva
    Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele publice locale?
    Agenţii activităţii comerciale desfăşoară comerţ ambulant în baza autorizaţiei pentru amplasarea obiectelor comerţului ambulant într-un anumit loc, eliberată de către organele administraţiei publice locale (pct. 7 al Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

12. (6.6.1.5)
    Este necesară obținerea de către agenţii economici a autorizaţiilor de funcționare/amplasare a unităţilor de comerţ/de prestarea serviciilor de la autoritățile administraţiei publice locale?
    Obținerea de către agenţii economici a autorizaţiilor de funcționare/amplasare a unităţilor de comerţ/de prestare serviciilor de la autoritățile administraţiei publice locale, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, este obligatorie (art. 14 alin. (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

Arhiva
    Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a unităţilor de comerţ de la organele publice locale?
    Primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a unităţilor de comerţ de la organele publice locale este obligatorie, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv. (art. 14 alin. (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

13. (6.6.1.1)
    Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii?
    În categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii se includ unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 pct. 4) Codul fiscal).

Arhiva
    Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?
    În categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se includ unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 288 pct. 4) Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...