37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 525 din 06.06.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 525 din 06.06.2016

07.06.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.45)
   Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
    În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat „Factură fiscală" nr.115 din 06.09.2010, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor a TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.

2. (28.15.44)
    Care sunt semnele de protecție a hîrtiei speciale pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale?
    Potrivit explicațiilor Ministerului Finanțelor, în conformitate cu pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat „Factură fiscală" nr.115 din 06.09.2010, agenții economici care dispun de un sistem computerizat de evidență primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii.
    Prin urmare, hîrtia utilizată la imprimarea facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecție.
    Caracterul și specificul semnelor de protecție îl stabilește entitatea conform propriilor necesități și posibilități.

3. (28.15.43)
    Care este procedura de beneficiere de dreptul de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale?
    Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 115 din 06.09.2010 prin intermediul Ordinului Ministerului Finanțelor 199 din 10.12.2015 a fost liberalizată procedura acordare a dreptului de imprimare de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale.
    În conformitate cu noile norme agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.
    Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line".
    Totodată, menționăm că, comanda seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează prin accesarea serviciilor electronice și anume prin intermediul SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate".
    Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în listei agenţilor economici - contribuabili mari, constitute maximal 10000 per comandă.