37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 517 din 19.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 517 din 19.06.2015

22.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.5.9)
   Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), în cazul în care pe parcursul anului aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?
   Potrivit art.83 alin. (2) lit. b) liniuța a doua, persoanele fizice rezidente au obligația de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08), în cazul în care obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.
   Conform prevederilor art. 20 lit. a) al Codului fiscal, în venitul brut nu se includ anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art.22 al Codului fiscal.
   Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) al Codului fiscal, noțiunea de anuităţi se definește ca plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor).
   Astfel, persoana fizică care a obținut venit sub formă de salariu de la un singur loc de muncă și concomitent a beneficiat de pensie, conform normelor legislative menționate nu are obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).
   Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu la un singur loc de muncă, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) al Codului fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit.

2. (29.1.6.28)
    Se consideră oare ca surse de venit impozabile, mijloacele financiare primite de către agricultori din fondurile speciale și cum urmează de a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 12) și în Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) pentru perioada fiscală (Forma UNIF14)?
    În conformitate cu prevederile art.20 lit. z2) al Codului fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora, sunt surse de venit neimpozabile.
    Totodată, conform pct. 13 din Instrucțiunea privind modul de completare a Anexei 1D din Declarația cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.596 din 13 august 2012, în rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile" se reflectă veniturile obţinute din fondurile speciale şi care în baza Codului fiscal sînt specificate ca venit neimpozabil, în cazul în care acestea sînt utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    Concomitent, conform pct.17 din Instrucțiunea privind modul de completare a dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1804 din 30.12.2014, în rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile" se reflectă mijloacele băneşti constatate în contabilitatea financiară ca venit şi obţinute din fondurile speciale. La utilizarea acestor mijloace în conformitate cu destinaţia fondurilor, conform legislaţiei în vigoare, veniturile respective reprezintă venituri neimpozabile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...