37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 516 din 19.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 516 din 19.06.2015

22.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.1.27)
   Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?
   În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal in redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.
   Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit la organul fiscal teritorial din aria de deservire.
   Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la organul fiscal din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md.
   În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul organului fiscal poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...