37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 512 din 18.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 512 din 18.06.2015

18.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.24)
    Care este modalitatea de impozitare a unei persoane fizice nerezident la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova?
    Reieșind din prevederile art.70 alin. (2) lit. а) din Codului fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
    Concomitent, potrivit prevederilor art. 71 lit. k) din Codului fiscal (în continuare Cod) veniturile obținute de către nerezidenți din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, se consideră venituri ale nerezidentului obținute în Republica Moldova.
   Totodată, potrivit prevederilor Codului pentru a determina obligația fiscală privind impozitul pe venit din darea în locațiune a bunului imobil este necesar de a se tine cont de statutul locatarului.
   Astfel, in cazul, în care locatarul imobilului este orice persoană rezidentă specificată la art.90 din Cod - care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20) din Cod, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor din locațiune, acesta va reţine la sursa de plată şi achita un impozit în mărime de 12%. (art.91 alin.(1) din Cod).
   În cazul, în care locatorul imobilului este o persoană, alta decît cele menţionate la art.90 din Cod, potrivit art.901 alin.(34) din Cod, persoana fizică nerezident achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului de locaţiune încheiat. Nerezidentul este obligat, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să-l înregistreze la organul fiscal în raza căruia este amplasat imobilul. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în arendă după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
   Concomitent, menționăm, că potrivit prevederilor art.4 alin. (1) din Cod, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...