37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 508 din 16.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 508 din 16.06.2015

16.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.1.15)
    Se va impozita venitul obţinut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?
    În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
    Totodată, comunicăm că produsele lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, potrivit prevederilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei din 09.02.2000 (CAEM), acestea fac parte din clasa 15.51 "Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate", respectiv, nu pot fi calificate ca producție din zootehnie în formă naturală.
   Astfel, în conformitate cu prevderile art. 90 din Codul fiscal, din plățile îndreptate spre achitare în folosul persoanei fizice, entitatea urmează să reţină, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificăr art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013)]

Arhiva
    Se va impozita venitul obţinut de către persoanele fizice, de la realizarea producţiei de zootehnie în formă naturală (brînză de oi)?
    Potrivit prevederilor art.20 lit.у) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora şi ambalajului returnabil, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. Menţionăm că potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la producţia din zootehnie în formă naturală se atribuie: lapte (neprelucrat), ouă, lînă, piei, puf, blănuri. Astfel, venitul obţinut de către persoanele fizice, de la realizarea producţiei de zootehnie în formă naturală (brînză de oi), constituie sursă de venit impozabilă.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...