37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 504 din 12.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 504 din 12.06.2015

16.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.2.5.8)
    Care v-a fi suma taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM ce urmează a fi achitată pentru anul 2015, dacă taxa în cauză a fost calculată și achitată la data de 11.03.2015 conform cotelor aferente, în vigoare la data achitării taxei, iar testarea tehnică urmează să se efectueze după data de 01.05.2015 - data din care au întrat în vigoare cotele taxei respective noi ? Sumele respective vor trebui recalculate sau nu conform noilor cote care au intrat în vigoare la data 01.05.2015 ?
    Reieșind din prevederile capitolului 2 al titlului IX al Codului fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa), persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în RM, de sine stătător calculează taxa, în funcție de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia şi de cota taxei stabilită conform anexei nr.1 la titlul IX al Codului fiscal.
    Taxa se achită de către subiecţii impunerii, cu întocmirea documentului de plată, printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii în parte, stabilit prin art. 338 al Codului fiscal:
 - la data înmatriculării de stat a autovehiculului;
 - la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa pentru autovehiculul respectiv nu a fost achitată;
 - la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa pentru autovehiculul respectiv nu a fost achitată ( cu excepția autovehiculelor care, conform legislației, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, pentru care taxa se achită în rate egale - la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii).
   Înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.
   Drept urmare, documentul de plată, prezentat la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, care confirmă că taxa a fost calculată și achitată pentru perioada fiscală curentă înainte de data efectuării testării tehnice conform cotelor în vigoare la data achitării taxei, servește drept confirmare că taxa a fost corect calculată și achitată, respectiv, nu apare necesitatea recalculării taxei conform noilor cote.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...