37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 503 din 12.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 503 din 12.06.2015

16.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.8.25)
    În care cazuri, pentru determinarea valorii impozabile a livrării impozabile, urmează de a se conduce de prevederile art.99 din Codul fiscal?
    Prevederile articolului 99 din Codul fiscal se aplică la apariția condițiilor enumerate în acest articol și anume în cazul:

  • relațiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului;
  • în care mărfurile (serviciile prestate) sînt transmise fără plată angajaților subiectului impozabil;
  • în care mărfurile (serviciile) sînt însușite de subiect sau sînt transmise de el membrilor familiei sale;
  • în care mărfurile (serviciile) să transmit fără plată altor persoane;
  • mărfurile (serviciile) sînt livrate în contul retribuirii muncii angajatului.

2. (28.8.24)
    Care va fi valoarea impozabilă a livrării impozabile în cazul livrării mărfurilor (serviciilor) la un preț mai mic decît consumurile pentru producerea lor sau decît prețul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, sau decît prețul de cost al serviciilor prestate?
    În conformitate cu dispozițiile art.97 din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile (cu excepția cazurilor prevăzute la art.99 din Codul fiscal), reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA), care trebuie să includă și suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate (cu excepţia TVA).
    Totodată, urmează de ținut cont de prevederile art.97 alin.(5) din Codul fiscal, care stabilește că la livrarea activelor supuse uzurii, valoarea impozabilă a livrării în cauză reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piață.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...