37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 498 din 12.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 498 din 12.06.2015

16.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.10.8)
    Se va permite la deducere în scopuri fiscale uzura pentru activele primite cu titlu de donație pentru persoanele juridice?
    În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (12) din Codul fiscal, se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor cînd valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului.
    Astfel, în cazul în care persoana juridică exploatează activul primit cu titlu de donație în cadrul activității de întreprinzător, valoarea acestuia fiind inclusă în componența venitului impozabil, acesta are dreptul la deducerea uzurii în scopuri fiscale.
    În Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate și a uzurii acestora în scopuri fiscale (anexa nr. 1 la Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007) se va include cu baza valorică a activului, indicată în documentele de însoțire la momentul primirii activului ca donație.

2. (29.1.10.7)
    Cum se impozitează cu impozitul pe venit operațiunea privind vinderea activelor primite cu titlu de donație de către persoana juridică?
    Vinderea ulterioară a activelor primite cu titlu de donație se va impozita pe principii generale.
    Respectiv, în cazul în care venitul de la realizarea activului este mai mare decît baza lui valorică, indicată în documentele de însoțire la momentul primirii activului ca donație, se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit determinat ca diferența dintre venitul obținut de la realizare și baza lui valorică.
    În cazul în care în contractul (actul) de donație nu este indicat valoarea proprietății donate, ca bază valorică va servi prețul de piață la momentul primirii proprietății ca donație.
    În cazul în care venitul de la realizarea activului este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit.
    De asemenea, în cazul în care venitul de la realizarea activului este mai mică decît baza lui valorică, se va constata pierdere fiscală.

3. (29.1.10.6)
    Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
    În conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice.
    Astfel, ajustarea cheltuielilor se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație".

4. (29.1.10.5)
    Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația unui activ efectuată persoanei fizice?
    În conformitate cu prevederile Codului fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va reflecta majorarea veniturilor cu suma venitului constatat conform art. 42 din Codul fiscal.
    Astfel, ajustarea venitului se efectuează prin completarea Anexei 1D, rîndului 0207 „Venitul obținut din donarea activelor, cu excepția activelor de capital" în baza anexei 1.1D.
    Totodată, în cazul în care baza valorică ajustată a activului este diferită comparativ cu valoarea contabilă (mijlocul fix), atunci ajustarea cheltuielilor respective se va efectua prin completarea rîndului 03020 „Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației" al anexei 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit.
    La efectuarea donației a unui activ de capital, ajustarea rezultatelor ieșirii activelor de capital în formă de donație se va efectua prin completarea Anexei 1D, rîndului 0208 „Rezultatul obținut din operațiunile legate de activele de capital" în baza anexei 1.2D.

5. (29.1.10.4)
    Care este valoarea activului în scopuri fiscale primit cu titlu de donație de către persoana juridică?
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Codul fiscal, baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin. (1) al articolului respectiv.
    Astfel, determinarea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ţinînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.
    Totodată, baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopuri fiscale se calculează potrivit prevederilor pct. 24 din Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007.
    Respectiv, persoana care face donația unui activ în documentele aferente operațiunii de donație urmează de a indica valoarea activului donat, adică baza valorică a activului determinată conform art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2) din Codul fiscal. Pentru destinatar valoarea indicată în documentele de însoțire va servi ca bază valorică în scopuri fiscale.

6. (29.1.10.3)
    Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care a primit activ cu titlu de donație de la persoana fizică?
    În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 6) din Codul fiscal, venit financiar reprezintă venit obținut sub formă de royalty (redevență), anuități, de la darea bunurilor în arendă, locațiune, de la uzufruct, pe diferența de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obținute ca rezultat al activității financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activități nu este regulată, permanentă și substanțială.
    Respectiv, la primirea activului cu titlu de donație se constată venit care se impozitează în modul general stabilit (art. 18 din Codul fiscal).

7. (29.1.10.2)
    În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?
    Luînd în considerație prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal precum că, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele.
    Venitul în scopuri fiscale reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.
    Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.
    Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice - în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata.
    Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decît baza lui valorică, se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit determinat ca diferența dintre venitul evaluat în scopuri fiscale și baza lui valorică.
    În cazul în care prețul de piață al activului donat este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit.
    De asemenea, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mică decît baza lui valorică, se va constata pierdere fiscală (pierdere de capital).

8. (29.1.10.1)
    Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)?
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.
    Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.
    Astfel, persoana juridică care face o donație persoanei fizice a unui bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată al bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.
    Totodată, se va permite deducerea bazei valorice ajustate al bunului donat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...