37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 482 din 08.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 482 din 08.06.2015

09.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.70)
    În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?
    Organul fiscal este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidenţă (forma 1DTA-13), în cazul în care contribuabilul are restanțe faţă de bugetul public național, nu îndeplinește condițiile de atestare a rezidenței sau nu sînt prezentate documentele specificate la pct. 13 din anexa 6 a Hotărârii Guvernului сu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova nr.101 din 05.02.2013.

2. (29.1.7.69)
    În cît timp se eliberează certificatul de rezidență (forma 1DTA-13)?
    În conformitate cu prevederile pct. 11 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013, certificatul de rezidență (forma 1DTA-13) se eliberează solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

3. (29.1.7.68)
    Unde se depun documentele pentru primirea Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?
    În temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 230 din 20 martie 2015, cererea pentru primirea Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13) însoțite de pachetul de documente se depune la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale în raza de deservire sau Direcția generală administrarea marilor contribuabili, după caz.

4. (29.1.7.67)
    Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?
    În conformitate cu prevederile pct. 13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013, certificatul de rezidență (forma 1DTA-13) se eliberează pentru fiecare categorie de contribuabili, după cum urmează:
    a) Pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător sau activitate profesională:
        1) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13), în formă liberă sau conform modelului ce poate fi solicitat din anticamera IFS teritorial, ori poate fi folosit modelul plasat la rubrica Certificate de rezidență;
        2) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau extrasul din Registrul de Stat privind înregistrarea provizorie pentru anul fiscal (calendaristic), pentru care se solicită atestarea rezidenței, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
        3) copia contractului care atestă obținerea venitului în statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză;
    b) Pentru persoanele fizice:
        1) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13), în formă liberă sau conform modelului care poate fi solicitat din anticamera IFS teritorial, ori poate fi folosit modelul plasat la rubrica Certificate de rezidență;
        2) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;
        3) copia contractului care atestă obținerea venitului în statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, cu traducere, după caz, în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză.
   c) Persoane fizice cetățeni străini sau apatrizi care se află în Republica Moldova o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile:
        1) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13), în formă liberă sau conform modelului care poate fi solicitat din anticamera IFS teritorial, ori poate fi folosit modelul plasat la rubrica Certificate de rezidență;
        2) copia pașaportului persoanei fizice - cetățean străin sau apatrid;
        3) documentul în original de la Poliția de Frontieră despre intrările şi ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal dat care atestă prezența persoanei fizice - cetățean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile.
        4) copia contractului care atestă obținerea venitului în statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, cu traducere, după caz, în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...