37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 473 din 02.06.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 473 din 02.06.2015

02.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.11)
    Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?
    Potrivit art. 71 lit. j) din Codul fiscal, drept venit al nerezidentului obţinut în Republica Moldova se consideră royalty obţinut de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
    Asemenea venituri includ, plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    În conformitate cu art. 91 din Codul, persoanele menţionate la art.90 reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 12%.
    Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.91și art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.267 din 23.12.2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14/32 din 13.01.2012)]

Arhiva
    Potrivit art. 71 lit. j) din Codul fiscal, drept venit al nerezidentului obţinut în Republica Moldova se consideră royalty obţinut de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente. Asemenea venituri includ, în special, plăţi de orice natură, primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. În conformitate cu art. 91 din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15%. Totodată, potrivit art. 4 din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

2. (29.1.7.9)
    Entitatea achita persoanei fizice venitul sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plata urmează a fi reținut?
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).
    Totodată, menționăm că conform prevederilor art. 20 lit. z11) al din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901și art. 89 din Codul fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), cît și modificarea art. 20 lit. z11) , prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013)]

Arhiva
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevente) este stabilit ca sursa de venit impozabila. Potrivit prevederilor alin. (1) al art.89 din Codul fiscal fiecare platitor de royalty (cu exceptia platilor efectuate catre nerezidenti) este obligat sa retina din royalty si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata.
    Concomitent, informam ca conform prevederilor lit.z8) al art.20 din Codul fiscal, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani si mai mult sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...