37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 472 din 29.05.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 472 din 29.05.2015

01.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.6.2.13)
    Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?
    Baza impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii constituie suprafaţa ocupată de unitatea de comerţ şi/sau de prestări servicii (col. 2 lit.e) la anexa la titlul VII a Codului fiscal).
    Unitatea comercială, în conformitate cu Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, se consideră unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea).        Magazin on-line (virtual), în conformitate cu nomenclatorul unităţilor de comerţ, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, constituie pagină-web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii.
    Prin urmare, magazinul on-line (virtual), reprezentat prin pagină-web, în lipsa suprfeţelor comerciale, nu apare în calitate de obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.
    (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?
    Potrivit prevederilor art.290 lit.e) din Codul fiscal, subiecţii impuneri cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
    Baza impozabilă a obiectului impunerii (unităţii de comerţ şi/sau unităţii de prestări servicii de deservire socială), conform anexei la Titlul VII din Codul fiscal, se determină în funcţie de suprafaţa unităţii, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăşurate şi serviciilor prestate.
    Astfel, pentru unităţile de comerţ (cu amănuntul sau cu ridicata), baza impozabilă o constituie suprafaţa comercială, amplasarea ei şi tipul mărfurilor desfăcute, iar pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială, baza impozabilă o constituie suprafaţa unităţii şi tipul serviciilor prestate.
    Totodată, potrivit art.3 din Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, unitate comercială se consideră unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea).
    Prin urmare, în cazul în care, entitatea activează în forma magazinului on-line, aceasta nu poate fi calificată ca subiect al impunerii cu taxa nominalizată, întrucît lipseşte bază impozabilă a obiectului impunerii.
    Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?
    Potrivit prevederilor art.290 lit.e) din Codul fiscal, subiecţii impuneri cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
    Baza impozabilă a obiectului impunerii (unităţii de comerţ şi/sau unităţii de prestări servicii de deservire socială), conform anexei la Titlul VII din Codul fiscal, se determină în funcţie de suprafaţa unităţii, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăşurate şi serviciilor prestate.
    Astfel, pentru unităţile de comerţ (cu amănuntul sau cu ridicata), baza impozabilă o constituie suprafaţa comercială, amplasarea ei şi tipul mărfurilor desfăcute, iar pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială, baza impozabilă o constituie suprafaţa unităţii şi tipul serviciilor prestate.
    Totodată, potrivit art.3 din Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, unitate comercială se consideră unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea).
    Prin urmare, în cazul în care, entitatea activează în forma magazinului on-line, aceasta nu poate fi calificată ca subiect al impunerii cu taxa nominalizată, întrucît lipseşte bază impozabilă a obiectului impunerii.

2. (6.6.2.12)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata?
    Persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi dispun de obiecte impozabile: de unități de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 alin. 4), art. 290 lit. e) Codul fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata?
    Da, persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială din următoarele considerente: 1. sunt persoane juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător(art. 290 lit. e) Codul fiscal); 2. unităţile de comerţ cu ridicata se includ în categoria unităţilor de comerţ (art. 288 alin. 4) Codul fiscal).

3. (6.6.2.11)
    Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet?
    Nu, activitatea de schimb valutar nu se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv pentru această categorie de obiecte nu poate fi stabilită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială casa de amanet?
    Nu, casele de amanet nu se consideră că desfăşoară activitate de comerţ şi nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, deoarece regulile de desfăşurare a comerţului interior, reglementate prin Legea nr. 749-XIII din 23.02.1996 "Cu privire la comerţul interior", nu se răsfrîng asupra activităţii lombardurilor (art. 3 alin. (2) al Legii nr. 749-XIII din 23.02.1996 "Cu privire la comerţul interior").

4. (6.6.2.10)
    Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care se ocupă cu colectarea maculaturii?
    Da, persoanele care prestează servicii privind colectarea maculaturii apar în calitate de subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii reieşind din faptul că această activitate se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apare ca subiect a impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială persoana care se ocupă cu colectarea maculaturii?
    Nu, deoarece un asemenea serviciu ca "colectarea maculaturii" nu este inclus în lista serviciilor de deservire socială indicate în secţiunea O diviziunea 93 al Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM). Serviciile de deservire socială includ doar serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 pct. 5) Codul fiscal).

5. (6.6.2.9)
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?
    Da, prezenţa unităţii de comerţ cu amănuntul - magazin, impune necesitatea deţinerii autorizaţiei eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale şi în consecinţă apare obligaţia aferentă taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, în condiţia în care pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale unde este amplasată unitatea comercială, taxa respectivă a fost stabilită.
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială persoana care deţine un bun imobil, înregistrat la organul cadastral ca magazin sau ca alt obiect comercial, însă prin intermediul acestui bun nu desfăşoară activitate comercială?
    Nu, informaţia privind destinaţia comercială a bunului imobiliar, eliberată de către organul cadastral, nu poate servi drept criteriu de atribuire a acestuia la categoria unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială. Persoana care deţine un bun imobil cu destinaţie comercială va apărea ca plătitor al taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, iar unitatea de comerţ va apărea ca obiect al impunerii cu această taxă, doar în condiţiile în care bunul imobil va fi atribuit de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) la categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

6. (6.6.2.8)
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoana care transmite în arendă unei alte persoane suprafaţa comercială de care dispune?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător sau persoanele juridice (art. 290 lit. e) Codul fiscal), care dispun de unităţi de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 alin.(4) şi art. 291 lit. e) al Codului fiscal).
    Prin urmare, în cazul în care subiectul impunerii dispune de obiect impozabil, indiferent de faptul dacă acest obiect se transmite în arendă/locaţiune, acesta are obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă privind taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială persoana care transmite în arendă unei alte persoane suprafaţa comercială de care dispune?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 290 lit. e) Codul fiscal), iar baza impozabilă a taxei (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor), o constituie suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate (art. 291 alin. e) Codul fiscal). Drept urmare, în condiţiile în care întreprinderea-arendator nu dispune de bază impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (adică nu dispune de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială), aceasta nu apare ca plătitor al taxei. Plătitor al taxei în asemenea situaţii apare arendaşul, dacă întreprinderea sa este calificată ca unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială şi dacă în decizia autorităţii administraţiei publice locale pentru aplicarea taxelor locale este prevăzută această taxă.

7. (6.6.2.6)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare?
    Da, persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, dar sunt scutite de plata acesteia (art. 295 lit. g) al Codului fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare?
    Da, persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, dar reieşind din prevederile art.295 lit. g) al Codului fiscal, sunt scutite de plata acesteia.

8. (6.6.2.5)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care confecționează peruci?
    Da. Persoanele care confecţionează perucii apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii, deoarece această activitate se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială persoanele care confecţionează peruci?
    Nu. Persoanele care confecţionează perucii nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, deoarece prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 pct. 5) Codul fiscal), iar confecţionarea perucilor nu se include în clasa 93.02 "Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică" din diviziunea 93 "Activităţi de servicii particulare" din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM).

9. (6.6.2.4)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?
    Da. Persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii reieşind din faptul că această activitate se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?
    Nu. Persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, deoarece prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 pct. 5) Codul fiscal), iar închirierea îmbrăcămintei, cu excepţia hainelor de lucru, chiar dacă aceste servicii includ curăţarea acestor articole, nu se includ în clasa 93.01 "Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor şi blănurilor" din diviziunea 93 "Activităţi de servicii particulare" din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM).

10. (6.6.2.3)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?
    Da. Persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei urmează să deţină pentru tipul activităţii desfăşurate autorizaţie de funcționare eliberată de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (5) din Codul fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?
    Nu. Persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, deoarece prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 pct. 5) Codul fiscal), iar reparaţia şi modificarea îmbrăcămintei, în condiţiile în care se efectuează ca un gen independent de activitate, nu se includ în clasa 93.01 "Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor şi blănurilor" din diviziunea 93 "Activităţi de servicii particulare" din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM).

11. (6.6.2.2)
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
    Da. Persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii, deoarece prin serviciile respective se subînţeleg serviciile particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi se autorizează de către Autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) din Codul fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
    Nu. Persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor nu apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, deoarece prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 alin. 5 CODUL FISCAL), iar serviciile de restaurare şi regenerare a anvelopelor nu se includ în secţiunea G grupa 50.2 "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor" din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM).

12. (6.6.2.1)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 290 lit. e) Codul fiscal).
     (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Arhiva
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 290 lit. e) Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...