37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 454 din 16.05.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 454 din 16.05.2016

17.05.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.49)
   Are oare importatorul dreptul la trecere în cont a TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import şi achitat TVA din motivul comercializării acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?
    Conform art.102 alin.(6) lit. b) şi c) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
   Astfel, în cazul în care cumpărătorul a achitat suma TVA aferentă valorii activelor materiale importate cu scutire pentru care ulterior au fost calculate sume TVA, acesta are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitată dacă dispune de documentul eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate.

2. (28.21.48)
    Are oare cumpărătorul dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă importului de marfă pentru care termenul de prescripţie a datoriei faţă de furnizor a expirat?
    Conform pct.39 spct.2) din Standardul Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013, în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014, decontarea datoriilor se efectuează la privarea creditorului de drepturile sale, inclusiv la expirarea termenului de prescripţie a datoriilor.
    Potrivit art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Prevederile art.101 alin.(7) din Codul fiscal, stabilesc că persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător achită T.V.A. pînă la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale, adică pînă la momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova.
    Totodată, conform art.102 alin.(6) lit. b) şi c) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
    Astfel, în cazul în care cumpărătorul a achitat suma TVA aferentă valorii mărfurilor importate pentru care termenul de prescripţie a datoriei faţă de furnizor a expirat, acesta are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitată dacă dispune de documentul eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...