37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 448 din 06.05.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 448 din 06.05.2016

11.05.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.2.2.11)
   Întrebarea se regăsește la nr. 6.2.2.1. în Baza generalizată a practicii fiscale.

    Arhiva
    Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Conform lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII al CF, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Care de fapt este baza impozabilă care urmează a fi aplicată la calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului?
    În scopul calculării obligațiilor la taxa pentru amenajarea teritoriului se aplică baza impozabilă stabilită în lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII al CF, și anume - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
    Salariat, conform prevederilor Codului muncii este persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.
    Respectiv, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului este constituită din două componente: 1 - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților; 2 - fondatorii întreprinderilor care activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. 

2. (6.2.2.10)
    Firma se află în proces de lichidare și salariați sau lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația către această firmă de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Firma care se află în proces de lichidare, nu are obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului, deoarece nu dispune de salariați, unicul fondator al firmei este cu statut de persoană juridică și nu poate fi considerat ca lucrător, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă, care nu este nici lucrătorul întreprinderii, nici fondator al acesteia. (anexa la titlul VII al CF).

    Arhiva
    Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Firma care se află în proces de lichidare, nu dispune de salariați și fondatorul acesteia nu este lucrător (angajator) al întreprinderii, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă, care nu este nici lucrătorul întreprinderii, nici fondator al acesteia, nu are obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF). 

3. (6.2.2.7)
    Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
    Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care aceasta fie şi-a suspendat sau lichidat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă.
    Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care acesta în întreprinderea fondată activează - prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

    Arhiva
    Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
    Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care acesta fie şi-a suspendat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă.
    Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care aceasta în întreprinderea fondată prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

4. (6.2.2.5)
    Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art. 291 alin. (1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 14.09.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.

    Arhiva
    În conformitate cu modificările şi completările realizate în art. 291 al Codului fiscal prin Legea nr. 178 din 11.07.2012, obiectul impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
    Concomitent, conform Anexei la Titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la această taxă o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Avînd în vedere aceste modificări, ce urmează a fi considerată bază impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform art. 290 lit. a) al Codului fiscal (în continuare Cod), sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.
    Urmare a modificărilor şi completărilor realizate prin Legea nr. 178 din 11.07.2012 în partea ce ţine de taxa pentru amenajarea teritoriului, obiectul impunerii, potrivit art. 291 lit. a) din Cod, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
    Totodată, conform prevederilor art. 291 alin. (2) din Cod, baza impozabilă a obiectelor impunerii este cea stabilită în anexa la Titlul VII din Cod (în continuare anexă). Potrivit col. 2 lit. а) din anexă, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorilor întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
    De asemenea, este necesar de menţionat că, reieşind din prevederile art. 293 alin. (1) din Cod, calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către subiecţii impunerii (exceptînd gospodăriile ţărăneşti (de fermier)), în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora.
    Astfel, avînd în vedere că modificările realizate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012 s-au răsfrîns doar asupra obiectului impunerii, dar nu şi asupra bazei impozabile aferente taxei pentru amenajarea teritoriului, subiecţii impunerii vor continua să calculeze şi să achite această taxă conform bazei impozabile stabilite în col. 2 lit. а) din anexă.
    Prin urmare, la determinarea obligaţiunii fiscale privind aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului se ia în considerare numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor, precum şi numărul fondatorilor neincluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, dar care activează în întreprinderile fondate.

5. (6.2.2.4)
    Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art.291 alin.(1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.

    Arhiva
    Apare oare obligaţia contribuabilului de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului, în cazul în care fondatorul, este angajat prin contract de muncă la o altă întreprindere şi este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi al acesteia?
    Potrivit art.290 lit. a) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă. Iar obiectul impunerii şi baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului, conform lit. a) alin.(1) art.291 din Codul fiscal sunt salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Astfel, în cazul în care, contribuabilul este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, obligaţia de achitare a taxei respective apare pentru fiecare contribuabil în parte, ţinînd cont de efectivul trimestrial de salariaţi ce activează în fiecare întreprindere, precum şi de numărul fondatorilor ne incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

6. (6.2.2.3)
    Întreprinderea (firma) nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, întreprinderea are obligaţia de a calcula şi transfera la buget taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii?
    Conform prevederilor art. 291 alin. (2) din Codul fiscal, baza impozabilă a obiectelor impunerii este cea stabilită în anexa la Titlul VII din Codul fiscal. Potrivit col. 2 lit. а) din anexa dată, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorilor întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Prin urmare, în cazul dat, entitatea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului cu includerea în calcul a fondatorului întreprinderii în cazul cînd acesta activează în întreprinderea fondată.

    Arhiva
    Contribuabilul nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, contribuabilul are obligaţia de a calcula şi transfera la buget taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii?
    Conform prevederilor lit.a) alin.(1) art.291 din Codul fiscal, obiectul impunerii şi baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului sunt salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Prin urmare, în cazul dat, entitatea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului cu includerea în calcul şi a fondatorilor întreprinderii.

7. (6.2.2.2)
    Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului sunt salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. (art.291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal).

    Arhiva
    Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului sunt salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. (art.291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal).

8. (6.2.2.1)
    Care este baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sânt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII din Codul fiscal). Prin numărul mediu scriptic de salariaţi se înţelege efectivul de personal pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic (art. 288 pct. 10) din Codul fiscal). Numărul mediu scriptic de salariaţi se stabileşte conform "Precizărilor metodologice statistice privind efectivul şi câştigurile salariale ale personalului angajat", aprobate prin Ordinul Departamentului de Statistică şi Sociologie nr. 87 din 29.07.2004, iar numărul fondatorilor - reieşind din documentele de constituire a întreprinderii. Numărul mediu scriptic de salariaţi şi/sau fondatori care activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul de salariaţi, se indică în unităţi, rotunjite până la partea întreagă. (pct.16 din Precizările metodologice statistice nominalizate).

    Arhiva
    Care este baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (art. 291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal). Prin numărul mediu scriptic de salariaţi se înţelege efectivul de personal pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic (art. 288 pct. 10) Codul fiscal). Numărul mediu scriptic de salariaţi se stabileşte conform "Precizărilor metodologice statistice privind efectivul şi cîştigurile salariale ale personalului angajat", aprobate prin Ordinul Departamentului de Statistică şi Sociologie nr. 87 din 29.07.2004, iar numărul fondatorilor - reieşind din documentele de constituire a întreprinderii. Numărul mediu scriptic de salariaţi şi/sau fondatori care activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul de salariaţi, se indică în unităţi, rotungite pînă la partea întreagă. (anexa la Titlul VII al Codului fiscal)
    Care este baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului?
    Baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (art. 291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal). Prin numărul mediu scriptic de salariaţi se înţelege efectivul de personal pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic (art. 288 pct. 10) Codul fiscal). Numărul mediu scriptic de salariaţi se stabileşte conform "Precizărilor metodologice statistice privind efectivul şi cîştigurile salariale ale personalului angajat", aprobate prin Ordinul Departamentului de Statistică şi Sociologie nr. 87 din 29.07.2004, iar numărul fondatorilor - reieşind din documentele de constituire a întreprinderii. Numărul mediu scriptic de salariaţi şi/sau fondatori care activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul de salariaţi, se indică în unităţi, rotungite pînă la partea întreagă. (anexa la Titlul VII al Codului fiscal)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...