37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 43 din 27.01.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 43 din 27.01.2015

28.01.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.5.8)
    Va avea oare persoana fizică obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a acestuia?
    Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă suma totală a veniturilor impozabile, atît sub formă de salariu, cît și din alte surse, depășește plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv.
    Concomitent, potrivit art.18 lit. e) și art.37 alin. (7) din Codul fiscal, suma creșterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
    Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului (proprietate privată) la prețul de achiziție sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a activului, persoana fizică nu a obținut venit impozabil aferent înstrăinării activului, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

Arhiva
    Va avea oare persoana fizică obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare a acestuia? 
    Una din condițiile stabilite în art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, în care persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit este :
- obţinerea veniturilor impozabile în anul de raportare, atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte plafonul stabilit în art.15 lit.a) al Codului fiscal.
    Concomitent, potrivit art.18 lit.e) și art.37 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
    Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului de capital persoana fizică nu a obținut o creștere de capital, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

2. (29.2.5.6)
    În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit:
a) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care au obligații privind achitarea impozitului;
b) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar: 
    - obțin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) pentru anul respectiv;
    - obțin venit impozabil sub formă de salariu, care depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv (de exemplu pentru anul 2014 mărimea plafonului este de 27852 lei), cu excepția persoanelor fizice care obțin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; 
    - obțin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît și din orice alte surse, a căror sumă totală depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv (de exemplu pentru anul 2014 mărimea plafonului este de 27852 lei); 
    - obțin venit impozabil care depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv doar din plățile primite conform art. 90;
    - direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
c) persoanele care administrează succesiunea conform art. 17, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.

Arhiva
    Cine este obligat să depună Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08)?
    Persoanele fizice care corespund condiţiilor specificate la alin.(2) lit.a) şi b) al art.83 din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

3. (29.2.5.3)
    Arhivă (Modificat în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

Arhiva
    Urmează de a fi reflectat în Declaraţia CET08 venitul îndreptat spre achitare întreprinzătorului individual la care numărul mediu scriptic de personal este de 2 persoane şi venitul din vînzări pe an nu depăşeşte 3 milioane lei ?
    În conformitate cu prevederile art. 90¹ alin. (3¹) lit. d) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Prevederea prezentei litere nu se aplică întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane. Prin urmare, în cazul în care întreprinzătorul individual satisface cerinţele lit. d) alin. (3¹) art. 90¹ din Codul fiscal, din venitul primit de către acesta impozitul în mărime de 15% nu se reţine, şi, respectiv, acest venit nu se reflectă în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08).

4. (29.2.5.2)
    Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă?
    Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă obține venit impozabil sub formă de salarii, care depășesc plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pe an, cu excepția cazului cînd obține venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.

Arhiva
    Apare oare obligaţia la persoana fizică de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două şi mai multe locuri de muncă?
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar: - obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, care depăşeşte suma scutirii personale de 8100 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal; - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an.
    Apare oare obligaţia la persoana fizică de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două şi mai multe locuri de muncă?
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar: - obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, care depăşeşte suma scutirii personale de 8100 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal; - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...