37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 417 din 23.03.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 417 din 23.03.2017

27.03.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.5.8)
   Cum urmează de a se reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit scutire de plata impozitului pe venit de către organizaţia necomercială?
    În cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.
   Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor serveşte rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situaţiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.
   Suma facilității fiscale utilizate în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se reflectă în anexa 6D din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.
   De asemenea, se va ţine cont şi de Ordinul IFPS „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit" nr. 1080 din 10.10.2012, care stabileşte codurile aferente facilităţilor fiscale.
   Suma impozitului pe venit nesupusă achitării, determinată în anexa 6D se reflectă în rîndul 130 a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Arhiva
    În cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, prin depunerea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune (aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 80 din 10.07.2012), aceasta este scutită de plata impozitului pe venit. Prin urmare, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza datelor din evidenţa financiară se stabileşte venitul impozabil precum şi impozitul pe venit al entităţii. Scutirea de plata impozitului pe venit în baza cererii depuse determină obligaţia de completare a anexei 6D din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. De asemenea, se va ţine cont şi de Ordinul IFPS „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit" nr. 1080 din 10.10.2012, care stabileşte codurile aferente facilităţilor fiscale. Suma impozitului pe venit nesupusă achitării, determinată în anexa 6D se reflectă în rîndul 130 a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. 

2. (29.5.5)
    Dacă organizaţia necomercială este scutită de plata impozitului pe venit, aceasta are obligaţia de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit?
    În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.511-513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.
    Astfel, organizaţia necomercială în calitate de persoană juridică are obligaţia de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. 

Arhiva

    Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Astfel, dat fiind faptul că art. 52 din Codul fiscal stabileşte în calitate de facilitate fiscală scutirea de plată impozitului pe venit, organizaţia necomercială în calitate de persoană juridică are obligaţia de a determina venitul impozabil completând Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi obligaţia fiscală (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012., după caz.

3. (29.5.4)
    Cum se acordă scutirea de plata impozitului pe venit pentru organizațiile necomerciale?
    Regimul fiscal de impunere a venitului organizaţiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal.
    În conformitate cu prevederile alin. (4) din articolul menționat, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizaţiei la Ministerul Justiţiei. Norma respectivă se aplică începînd cu 1 ianuarie 2017 (Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016).

Arhiva
    Regimul fiscal de impunere a venitului organizaţiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal. Este de menţionat că în cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, prin depunerea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune (aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale, Nr. 80 din 10.07.2012), aceasta este scutită de plata impozitului pe venit. 

4. (29.5.2)
    Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?
    În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:
a) asociaţia obştească - conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
b) fundaţia - conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;
c) organizaţia filantropică - conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
d) organizaţia religioasă - conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;
e) partidele politice şi organizaţiile social-politice - conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă - conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.
    Potrivit alin. (2) din articolul menționat, organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerințe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;
b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.
    Conform alin. (3) din articolul menționat, restricţiile prevăzute la alin.(2) lit. e) nu se extind asupra partidelor şi altor organizaţii social-politice.
    Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizaţiei la Ministerul Justiţiei (art. 52 alin. (4) din Codul fiscal). Norma respectivă se aplică începînd cu 1 ianuarie 2017 (Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016).

Arhiva
    Potrivit art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Totodată, alineatul (2) al articolului menţionat, stabileşte că organizaţiile necomerciale sînt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...