37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.412 din 21.03.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.412 din 21.03.2014

10.04.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale  Ordinul IFPS nr.412 din 21.03.2014

1. (28.23.24) – A fost în vigoare pînă la 17.05.2013

2. (28.25.2) Cine sunt subiecţii care au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, obligaţia de a înregistra facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o au furnizorii subiecţi ai impunerii cu T.V.A., în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.
Totodată, potrivit alin.(3) art. 1181
 din Codul fiscal, obligaţia de a înregistra facturile fiscale în RGEFF nu se aplică asupra facturilor fiscale electronice.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 din 09.08.2013), în vigoare la data 09.08.2013.]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...