37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 411 din 20.05.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 411 din 20.05.2015

21.05.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.8.23)
    Se va include suma clauzei penale în valoarea impozabilă a livrării impozabile?
    În conformitate cu art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.).
    Luînd în considerație că clauza penală nu se include în valoarea livrării, valoarea acesteia nu influențează valoarea impozabilă a livrării impozabile.(explicații privind noțiunile utilizate sunt expuse în pct. 28.7.4. din BGPF)
    Totodată, în cazul în care sumele încasate, conform condițiilor contractului sub formă de clauză penală (sancțiuni, penalități), după esența lor nu reprezintă clauză penală (sancțiuni, penalități), îndeplinind executarea obligațiunii, dar de fapt se referă la elementul formarea prețului, care asigură achitarea mărfii (lucrărilor serviciilor), respectiv aceste sume se vor include în valoarea impozabilă a livrării impozabile.

2. (28.1.26)
    Se va lua în calcul suma clauzei penale la determinarea pragului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA?
    În conformitate cu art. 624 alin. (1) din Codul civil, clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun.
    Clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii și respectiv nu se va lua în calcul la determinarea limitei pentru înregistrarea ca contribuabil al TVA. (explicații privind noțiunile utilizate sunt expuse în pct. 28.7.4. din BGPF)

3. (28.7.4)
    Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă?
    Conform art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
    Potrivit pct. 4) din articolul respectiv al Codului fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale și nemateriale, de consum și de producție, inclusiv darea proprietății în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional, transmiterea drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parțială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcții și montaj, de reparație, de cercetări științifice, de construcții experimentale și a altor lucrări contra plată, cu plată parțială sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului și de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.
    În conformitate cu art. 624 alin. (1) din Codul civil, clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun.
    Astfel, clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...