37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 396 din 28.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 396 din 28.04.2016

06.05.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.38)
   Se aplică scutirea de T.V.A. prevăzută la art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal, în cazul prestării serviciilor comunale destinate utilizării lor de către locatarii din cămine?
    Potrivit art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal, sunt scutite de T.V.A. cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor.
   Conform prevederilor art.4 din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe:

  • în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie;
  • servicii comunale pentru consumatorii din locuinţe şi încăperi cu altă destinaţie decît cea de locuinţă (în continuare - servicii comunale) reprezintă servicii ce ţin de livrarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor şi a încăperilor de uz comun din blocurile locative, alimentarea cu apă caldă menajeră, cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate, evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide, servicii pentru întreţinerea ascensoarelor, administrarea fondului public de locuinţe şi a locuinţelor proprietate privată, prestate prin activităţi de închiriere, deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor, deservirea tehnică a echipamentelor din interiorul blocului locativ, salubrizarea şi amenajarea terenului aferent, a încăperilor şi locurilor de uz comun din blocul locativ, reabilitarea locuinţelor şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu.

    În acest context, în cazul în care, serviciile comunale prestate în căminele studenţeşti, care reprezintă locuinţe, sunt destinate populaţiei (studenţilor), faţă de serviciile respective se vor extinde prevederile art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...