37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 383 din 19.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 383 din 19.04.2016

20.04.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.2.10)
   Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producției din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. y1) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la comercializarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
   Respectiv, venitul obținut de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător de la comercializarea producției din fitotehnie în formă naturală, altei persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit și prin urmare nu vor fi declarate.

    Arhiva
    Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane de acelaşi tip?
    Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea.
    Odată cu operarea modificărilor în art.20 lit.y) şi y1) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
    Respectiv, venitul obţinut de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător de la comercializarea producţiei din fitotehnie în formă naturală, altei persoane fizice nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit.
    Atragem atenţia că veniturile date nu sunt pasibile nici declarării, nici includerii acestora la determinarea obligaţiei fiscale. 

2. (29.2.2.4)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013

    Arhiva
    De către persoana fizica a fost comercializata producţia agricola (floarea soarelui) în adresa persoanei juridice-rezident, se va retine în cazul dat impozit pe venit la sursa de plata?
    În conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum si de la livrarea producţiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala si a producţiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie si sacrificata, constituie surse de venit neimpozabile. Astfel, reieşind din cele menţionate în cazul în care veniturile de la realizarea producţiei proprii specificate la articolul dat sunt obţinute de către întreprinderile cu statut de persoana fizica (întreprindere (întreprinzător) individuala, gospodărie ţărănească (de fermier)), acestea urmează a fi impozitate în modul general stabilit de legislaţia fiscala. Ţinem sa menţionăm ca pentru anul 2008-2010, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) si întreprinzătorii individuali, suma impozitului pe venit a fost stabilita în mărime de 0 procente din venitul impozabil.

3. (29.2.2.2)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013

    Arhiva
    Se va retine impozitul pe venit la achiziţionarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practica activitatea de întreprinzător?
    Potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-231 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04) plantele medicinale si aromatice fac parte din categoria producţiei din fitotehnie în forma naturala. Respectiv, conform prevederilor art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, ce nu practica activitatea de întreprinzător, de la livrarea producţiei din fitotehnie în forma naturala sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile si nu se va retine impozitul pe venit.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...