37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 380 din 19.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 380 din 19.04.2016

20.04.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.11.1)
   Care este modalitatea de confirmare a cotei zero a TVA pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?
    În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza următoarelor documente:
a) lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea cotei zero a TVA;
b) scrisoarea emisă pe blanchetă oficială de către donator, implementator sau beneficiar, în care va fi indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională, specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre.
    Punctul 4 din Regulament stabileşte că pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, furnizorii autohtoni vor elibera factura fiscală, anexînd la exemplarul lor copia documentului specificat în punctul 3 din prezentul Regulament.

    Arhiva
    Care este modalitatea de confirmare a cotei zero a TVA pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?
    În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza următoarelor documente: a) lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea cotei zero a TVA; b) scrisoarea agenţiei donatoare sau a instituţiei partenere de asistenţă tehnică sau investiţională, emisă pe blancheta oficială, în care va fi indicat operatorul, instituţia parteneră sau beneficiarul de asistenţă tehnică sau investiţională şi denumirea proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională. Punctul 4 din regulament stabileşte că pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, furnizorii autohtoni vor elibera factura fiscala, anexînd la exemplarul lor copia documentului specificat în punctul 3 din prezentul Regulament.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...