37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 375 din 15.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 375 din 15.04.2016

05.07.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.50)
   Se atribuite oare trecerii în cont sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (13) din Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24.04.1997, deducerea reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
   Totodată, în condițiile art. 1 și art. 10 alin.(3) din Legea privind deșeurile de producție și menajere nr. 1347 din 09.10.1997, Ordinului MF nr. 60 din 29.05.2012 și pct.6 din Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013, piesele de schimb nu pot fi calificate în procesul de producţie drept deşeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală în scopul aplicării art. 24 alin. (13) din Codul fiscal, deoarece acestea reprezintă materiale consumabile utilizate în procesul de producţie şi/sau de prestări servicii şi pierderile aferent acestora urmează a fi incluse în cheltuielile agentului economic conform principiilor general stabilite.
   Concomitent, conform art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.
   Astfel, prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal nu reglementează expres referinţă la valorile materiale sub formă de deşeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală şi respectiv prevederile în cauză pot fi aplicate pentru valorile materiale sub formă de materiale consumabile utilizate în procesul de producţie şi/sau de prestări servicii.
   Reieşind din cele expuse şi dat fiind faptul că, pierderile de stocuri constituie pierderi de producţie, în contextul prevederilor art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată pe valorile materiale (piesele de schimb) utilizate doar în procesul de producţie şi care au constituit pierderi în limitele normative stabilite urmează a fi trecută în cont, iar cea aferentă valorilor materiale care au constituit pierderi supranormativ, fiind considerate ca şi bunuri neutilizate în activitatea de întreprinzător, se raportează la cheltuielile perioadei.
   Suplimentar, în cazul lipsei valorilor materiale care nu constituie pierderi de producţie înregistrate în procesul de fabricaţie a produselor, suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale respective, trecută în cont în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se raportează integral la cheltuielile perioadei.

Temei:(Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/401 din 29.12.2015)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...