37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 373 din 14.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 373 din 14.04.2016

15.04.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.6)
   Întrebarea comasată cu întrebarea 28.6.4.4.

    Arhiva
    Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile de pregătire profesională a medicilor în instituţiile de învățămînt sau instituţiile medicale?
    În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor nu se aplică TVA.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 03.04.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 13.01.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal) 

2. (28.6.4.4)
    Care este regimul TVA la prestarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor (cursuri de limbi străine, instruire auto, cursuri de perfecționare profesională, etc.)?
    În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor nu se aplică TVA.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016]

    Arhiva
    Sunt scutite de TVA serviciile legate de procesul de pregătire şi perfecţionare profesională?
    În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor nu se aplică TVA.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 03.04.2012) Sunt scutite de TVA serviciile legate de procesul de pregătire şi perfecţionare profesională? Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(1) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
    (în vigoare pînă la 13.01.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...