37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 366 din 12.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 366 din 12.04.2016

12.04.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.76)
   Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea producției agricole (floarea soarelui) de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.
   Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea producției agricole (floarea soarelui) se va reține impozitul pe venit în mărime de 2%.

2. (29.1.7.75)
    Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.
    Totodată, explicații privind atribuirea plantelor medicinale și aromatice la categoria producției din fitotehnie în forma naturală, pot fi accesate la linkul http://www.fisc.md/Taxa_pe_Valoarea_Adaugata.aspx?file=3454.
    Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea plantelor medicinale se va reține impozitul pe venit în mărime de 2%.

3. (29.1.2.4)
    Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013 privind modificarea art. 20 lit. y), precum și 901 alin. (35) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013)

    Arhiva
    De către persoana fizică care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător, precum şi întreprinzătorul individual, a fost comercializată producţia agricolă (floarea soarelui) în adresa persoanei juridice-rezident, se va reţine în cazul dat impozit pe venit la sursa de plată?
    În conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masa vie şi sacrificată, constituie surse de venit neimpozabile. Astfel, reieşind din cele menţionate în cazul în care veniturile de la realizarea producţiei proprii specificate la articolul dat sunt obţinute de către întreprinderile cu statut de persoană fizică (întreprindere (întreprinzător) individuală, gospodărie ţărănească (de fermier)), acestea urmează a fi impozitate în modul general stabilit de legislaţia fiscală. Ţinem să menţionăm, că pentru anul 2008-2010, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali, suma impozitului pe venit a fost stabilită în mărime de 0 procente din venitul impozabil.

4. (29.1.2.3)
    Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

    Arhiva
    Indemnizaţiile de concediere, stabilite conform art.186 din Codul Muncii, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile, sau exclusiv numai cele care sunt specificate în punctul (1) litera a) din articolul dat?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Totodată, potrivit prevederilor art.186 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, salariaţilor concediaţi în legatură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoana fizică (art.86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit. c)) li se garantează pentru prima luna, plata unei indemnizaţii de concediere egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptamînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 186 lit. b) - c) din codul nominalizat, salariatului i se garantează pentru a doua lună, menţinerea salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii şi pentru a treia luna, menţinerea salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv. Conform prevederilor art.186 alin. (4) din codul nominalizat, plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu şi a salariului mediu lunar, se efectuează la locul de muncă precedent. Prin urmare, ţinînd cont de prevederile art.20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite la art.186 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii, sunt surse de venit neimpozabile.

5. (29.1.2.2)
    Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013 privind modificarea art. 20 lit. y), precum și 901 alin. (35) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013)

    Arhiva
    Se va reţine impozitul pe venit la achiziţionarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?
    Potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-231 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04) plantele medicinale şi aromatice fac parte din categoria producţiei din fitotehnie în forma naturală. Respectiv, conform prevederilor art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile şi nu se va reţine impozitul pe venit.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...