37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 36 din 24.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 36 din 24.01.2017

25.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.39)
   Care este regimul TVA la produsele de fabricație proprie ale cantinelor studențești, școlare și ale cantinelor altor instituții de învățământ, ale spitalelor și instituțiilor preșcolare, ale cantinelor care aparțin altor instituții și organizații din sfera social-culturală finanțate, parțial sau în întregime, de la buget, precum și ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiași din contul organizațiilor de binefacere?
    Potrivit art.103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA produsele de fabricație proprie ale cantinelor studențești, școlare și ale cantinelor altor instituții de învățământ, ale spitalelor și instituțiilor preșcolare, ale cantinelor care aparțin altor instituții și organizații din sfera social-culturală finanțate, parțial sau în întregime, de la buget, precum și ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiași din contul organizațiilor de binefacere.
   În contextul în care, actualmente, mecanismul de asigurare cu alimentație de către cantinele menționate are loc prin intermediul terților subiecți, pot fi examinate următoarele situații, inclusiv prin prisma regimului fiscal al TVA.
   În cazul în care, produsele de alimentație sunt produse în cantină, constituind produse de fabricație proprie a acesteia, indiferent de subiectul care efectuează prepararea produselor respective, și anume: persoane angajate care activează la cantina aflată la bilanțul instituției publice, sau persoane terțe, producția respectivă este scutită de TVA, în temeiul art.103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal.
   În cazul în care, cantinele instituțiilor specificate la art.103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal, contactează servicii de livrare a alimentelor de la terțe persoane, adică alimentele respective nu reprezintă producția proprie a cantinelor, iar cantina reprezintă doar locul de distribuire a alimentației, acestea se impozitează cu TVA pe principii generale.
   Referitor la condiția de finanțare parțial sau integral de la buget, condiția respectivă se referă la instituția la bilanțul căreia se află cantina.
   La aceasta, în cazul în care, cantina nu se află la bilanțul instituției finanțate de la buget, produsele de fabricație proprie a acesteia nu vor fi scutite cu TVA, în temeiul art.103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal.
   Astfel, scutirea de TVA se aplică doar în contextul în care sunt respectate condițiile ca produsele livrate să fie de fabricație proprie a cantinelor aflate la bilanțul instituțiilor, și instituțiile respective să fie finanțate parțial sau în întregime din buget.
   [Completarea Bazei generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/14 din 13.01.2017]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...