37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 35 din 23.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 35 din 23.01.2017

23.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.23.22)
   Cum se va reflecta în Declarația privind TVA ajustarea sumei TVA aferentă avansului pentru care livrarea nu a fost efectuată și a expirat termenul de prescripție?
    În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7).
   Conform prevederilor alin.(5) din articolul menționat, dacă plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data primirii plăţii.
   Astfel, la primirea plății pînă la momentul efectuării livrării, la furnizorul care a primit plata în avans apare obligația calculării și achitării TVA.
   Dat fiind faptul că livrarea nu a avut loc, precum și a expirat termenul de prescripție pentru onorarea obligațiunii către furnizorul (livrarea de mărfuri, prestare servicii) pentru avansul primit, suma TVA, calculată în perioada în care a fost primit avansul, urmează a fi ajustată prin micșorarea obligației fiscale privind TVA.
   Ajustarea sumei TVA se va reflecta în Registrul de evidenţă a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 2 sau 4 după caz.
   [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art. 108 alin.(1) din Codul fiscal și Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 6 august 2013 (publicat în Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013)]

Arhiva
    Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA anulat pentru avansurile primite care constituie datorii compromise?
    În cazul datoriilor compromise, mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente acestora este stabilit prin art. 116 alin.(1) din Codul fiscal.
    Astfel, dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A.
    Suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Totodată, drept datorie compromisă este considerată datoria debitoare a întreprinderii, neachitată în termenul prevăzut de legislaţie şi neasigurată de garanţiile corespunzătoare, pentru care s-au prezentat revindecări privind nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor şi s-a înaintat o cerere de acţiune cu privire la executarea forţată a obligaţiunilor contractuale.
    Astfel, dreptul la trecere în cont a sumei TVA aferente datoriei compromise, conform art.116 din Codul fiscal, va apărea în momentul, cînd la agentul economic, după ce a înaintat o acţiune în judecată sau în arbitraj, a expirat termenul prevăzut de legislaţie şi el dispune de decizia pronunţată de către organele menţionate, referitor la imposibilitatea perceperii datoriei de la debitor (după caz concret).
    Suma respectivă va fi inclusă în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală respectivă în boxa 16 „Ajustarea TVA aferentă procurărilor"
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr. 1164 din 25.10.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), cu aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada ianuarie 2013].
    (în vigoare pînă la 02.01.2014)
    În cazul datoriilor compromise, prin art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, este prevăzut mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente datoriilor compromise, potrivit cărora este determinat că, dacă suma integrală sau o parte a sumei TVA, care a fost inclusă în Declaraţia privind TVA şi achitată la buget pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate, se constată, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA respective pentru orice perioadă fiscală privind TVA. Adică, suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Totodată, ţinem să menţionăm, că drept datorie compromisă este considerată datoria debitoare a întreprinderii, neachitată în termenul prevăzut de legislaţie şi neasigurată de garanţiile corespunzătoare, pentru care s-au prezentat revendicări privind nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor şi s-a înaintat o cerere de acţiune cu privire la executarea forţată a obligaţiilor contractuale. Astfel, dreptul la trecere în cont a sumei TVA aferente datoriei compromise, conform art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, va apărea în momentul, cînd la agentul economic, după ce a înaintat o acţiune în judecată sau în arbitraj, a expirat termenul prevăzut de legislaţie şi el dispune de decizia pronunţată de aceştia, referitor la imposibilitatea perceperii datoriei de la debitor (după caz concret). Suma respectivă va fi inclusă în Declaraţia privind TVA pentru perioada respectivă în boxa 12 "Procurări de mărfuri şi servicii".

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...