37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 33 din 20.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 33 din 20.01.2017

23.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.23)
   Care regim fiscal se aplică la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biocombustibilului solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul ţării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii acestuia?
    Începînd cu 1 ianuarie 2017, conform art.96 lit. b) liniuţa a şaptea în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 decembrie 2016, nr.472-477 (5905-5910), este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul ţării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn.

2. (28.18.6)
Arhiva
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].
    Care sunt produsele ce se atribuie la biomasa lemnoasă, erbacee și din fructe impozitate la cota zero a TVA?
    Potrivit prevederilor art. 104 lit. b1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează livrarea biomasei lemnoase, erbacee și din fructe destinate producerii energiei termice și apei calde.
    Conform art. 3 din Legea energiei regenerabile nr.160-XVI din 12.07.2007, biomasa reprezintă fracțiune biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, silvicultură sau sectoarele industriei conexe, inclusiv cea a materiei vegetale și animale, precum și a deșeurilor industriale și urbane. Însă, biocombustibilul solid reprezintă combustibil solid produs direct sau indirect din biomasă.
    Potrivit pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, în sistemul de clasificare ierarhică a biocombustibilului, principalele grupe în funcție de originea acestuia sînt biomasa lemnoasă, biomasa erbacee și biomasa din fructe.
    Astfel, avînd în vedere faptul că art.104 lit. b1) din Codul fiscal reglementează expres grupele de biomasă, și anume biomasa lemnoasă, erbacee și din fructe, clasificate conform originii și sursei de obținere a biocombustibilului, cota zero a TVA se va aplica doar pentru livrarea biomasei expuse în Tabelul nr. 1 din Hotărîrea Guvernului sus menționată, destinată producerii directe a energiei termice și apei calde.
    (temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/106 din 25.03.2016)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...