37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 30 din 19.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 30 din 19.01.2017

23.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.47)
   Are dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute dacă în certificatul de dizabilitate a copilului este specificat că aceasta are o afecțiune congenitală din copilărie?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie în mărimea majoră, stabilită la acest articol.
   În sensul aplicării facilității fiscale persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat, și anume:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit anual ce nu depăşeşte suma scutirii stabilite la art.33 din codul fiscal.
   Potrivit pct. 30 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității şi capacității de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2013, dizabilitatea cauzată de o afecțiune congenitală sau din copilărie este stabilită ca urmare a unei afecțiuni, traume, defect organic care a avut loc pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, confirmate prin documente medicale, şi care conduce la limitări de activitate şi restricții de participare.
   Prin urmare, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la scutirea majoră pentru persoană întreținută și în cazul în care în certificatul de dizabilitate a copilului va fi indicat că acesta are o afecțiune congenitală din copilărie.

Arhiva
    Are dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute dacă în certificatul de dizabilitate a copilului este specificat că aceasta are o afecțiune congenitală din copilărie?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în suma specificată la alin.(1) al articolului în cauză, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia invalizilor din copilărie este echivalentă cu mărimea scutirii prevăzute la art.33 din Codul fiscal.
    În sensul aplicării facilității fiscale persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele stabilite la alin.(2) al articolului menționat, și anume:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit anual ce nu depăşeşte suma scutirii stabilite la art.33 din codul fiscal.
    Potrivit pct.30 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității şi capacității de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.65 din 23.01.2013, dizabilitatea cauzată de o afecțiune congenitală sau din copilărie este stabilită ca urmare a unei afecțiuni, traume, defect organic care a avut loc pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, confirmate prin documente medicale, şi care conduce la limitări de activitate şi restricții de participare.
    În contextul celor relatate menționăm că specificațiile de ordin medical nu îngustează drepturile stabilite de art.35 din Codul fiscal, afecțiunea congenitală urmînd a fi asimilată la categoria invalidității din copilărie.
    Prin urmare, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la scutirea majoră pentru persoană întreținută și în cazul în care în certificatul de dizabilitate a copilului va fi indicat că acesta are o afecțiune congenitală din copilărie. 

2. (29.2.3.44)
    Are dreptul contribuabilul să folosească scutirea pentru persoana întreținută care este fiica (fiul) soțului (soției) din prima căsătorie, fără a înregistra adopția sau tutelă acestuia?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește mărimea scutirii stipulată în art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
    Astfel, avînd în vedere cele relatate, contribuabilul are dreptul la folosirea scutirii pentru persoana întreținută, și anume fiică (fiu) a soției (soțului) din prima căsătorie cu condiția că venitul acesteia nu depășește mărimea scutirii stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, cu prezentarea obligatorie a documentelor confirmative, și anume:
 - copia Certificatului de căsătorie;
 - copia Certificatului de naștere al fiului / fiicei, pentru care se solicită scutirea pentru persoana întreținută.

Arhiva
    Are dreptul contribuabilul să folosească scutirea pentru persoana întreținută care este fiica (fiul) soțului (soției) din prima căsătorie, fără a înregistra adopția sau tutelă acestuia?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte mărimea scutirii stipulată în art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
    Astfel, avînd în vedere cele relatate, contribuabilul are dreptul la folosirea scutirii pentru persoana întreținută, și anume fiică (fiu) a soției (soțului) din prima căsătorie cu condiția că venitul acesteia nu depășește mărimea scutirii stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, cu prezentarea obligatorie a documentelor confirmative, și anume:
 - copia Certificatului de căsătorie; - copia Certificatului de naștere al fiului / fiicei, pentru care se solicită scutirea pentru persoana întreținută.

3. (29.2.3.32)
    Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în perioada fiscală de declarare, în cazul în care copilul s-a născut în luna martie - fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă, însă în luna august a aceluiași an copilul a fost certificat cu dizabilitate?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie în mărimea majoră, stabilită la acest articol.
    Prin urmare, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în martie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor martie - decembrie. După prezentarea angajatorului, în luna august a aceluiaşi an, a certificatului de dizabilitate a copilului, contribuabilul are dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii majore aferente lunilor august - decembrie, respectiv cu anularea dreptului la scutirea anuală acordată anterior pentru lunile august - decembrie.
    Totodată, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea majoră, pentru persoană întreținută cu dizabilități, în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferente perioadei fiscale în cauză.

Arhiva
    Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul de gestiune, în cazul în care copilul s-a născut în luna martie - fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă, însă în luna august a aceluiaşi an a fost certificată invaliditatea persoanei întreţinute?
    În conformitate cu prevederile alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală este majorată.
    În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în martie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor martie - decembrie. După prezentarea angajatorului, în luna august a aceluiaşi an, a certificatului de invaliditate a copilului, contribuabilul are dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii majore aferente lunilor august - decembrie, respectiv cu anularea dreptului la scutirea anuală acordată anterior pentru lunile august - decembrie.
    Totodată, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea majoră, pentru persoană întreţinută invalid din copilărie, în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

4. (29.2.3.31)
    Care sunt obligațiile angajatului în cazul în care acesta a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutire pentru persoana întreținută care, nu corespunde cerințelor expuse la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
    În conformitate cu prevederile pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul perioadei fiscale se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
    Respectiv, în cazul cînd contribuabilul a beneficiat pe parcursul perioadei fiscale de scutirea pentru persoana întreținută, iar, ulterior, a pierdut acest drept, el urmează în termen pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în care se dezice de scutirea pentru persoana întreținută care i-a fost acordată pe parcursul perioadei fiscale cu recalcularea obligațiunii privind impozitul pe venit.

Arhiva
    Care sunt obligațiile angajatului în cazul în care acesta a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutire pentru persoana întreținută care, nu corespunde cerințelor expuse la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
    În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept.
    Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art.33 din Codul fiscal.
    În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută. Respectiv, în cazul cînd contribuabilul a beneficiat pe parcursul perioadei declarate de scutirea pentru persoana întreținută, iar, ulterior, a pierdut acest drept, el urmează în termen pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în care se dezice de scutirea pentru persoana întreținută care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligațiunii privind impozitul pe venit.

5. (29.2.3.29)
    Cum urmează să procedeze angajatul la care s-a modificat suma scutirii pentru persoana întreținută, odată cu efectuarea modificărilor la art. 35. alin. (2) din Codul fiscal?
    În conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 697 din 22 august 2014, în cazul în care angajatul obține dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri, acesta este obligat să prezinte patronului cererea și copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare privind utilizarea scutirii.
    De asemenea, potrivit pct. 22 din Regulamentul menționat, dacă pe parcursul perioadei fiscale se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
    Respectiv, angajatul, care odată cu efectuarea modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, a pierdut dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, urmează să informeze despre acest fapt angajatorul prin prezentarea unei noi cereri cu indicarea sumei scutirii de care urmează să beneficieze.
    Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul perioadei fiscale respective de către angajator nu au fost efectuate recalculări, angajatul va fi obligat să-și determine de sine stătător obligațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală și pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Arhiva
    Cum urmează să procedeze angajatul la care s-a modificat suma scutirii pentru persoana întreținută, odată cu efectuarea modificărilor la art. 35. alin. (2) din Codul fiscal?
    În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept.
    Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art. 33 din Cod. În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută.
    Respectiv, angajatul, care odată cu efectuarea modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, a pierdut dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, urmează să informeze despre acest fapt angajatorul prin prezentarea unei noi cereri cu indicarea sumei scutirii de care urmează să beneficieze.
    Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul anului fiscal respectiv de către angajator nu au fost efectuate recalculări, angajatul va fi obligat să-și determine de sine stătător obligațiile privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune și pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET 08) prin care se va exclude suma scutirilor pentru persoana întreținută.

6. (29.2.3.24)
    Cine poate fi considerat drept persoană întreținută?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.
    Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică - cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul menționat.

Arhiva
    Cine poate fi considerat drept persoană întreținută?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.
    Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică - cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul menționat.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare din 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]
    Cine poate fi considerat drept persoană întreținută, luînd în considerație modificările şi completările la Codul fiscal efectuate prin Legea nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?
    Odată cu operarea modificărilor în art.35 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.
    Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică-cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul dat.

7. (29.2.3.17)
    În cazul în care angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe și corespund listei activităților de realizare de programe prevăzute de anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, obțin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora se vor răsfrânge prevederile art. 33-35 din Codul fiscal?
    În cazul în care angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe (art. 24 alin. (21) din Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal), obțin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora nu se vor răsfrânge prevederile art. 33-35 din Codul fiscal.
    Totodată, acestea urmează a fi diminuate, după caz, cu suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal. În vederea aplicării prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I și II din Codul fiscal, sintagma „alte venituri" presupune și veniturile obținute de către angajat din activitatea desfășurată în cadrul aceleiași entități (inclusiv darea în arendă sau locațiune), cu excepția veniturilor salariale fată de care se aplică facilitățile menționate mai sus.
    De asemenea, alte venituri obținute de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alți subiecți pe parcursul anului fiscal, care nu sunt scutite de impozitul pe venit conform art. 24 alin. (21) din Legea menționată, se vor impozita și vor fi declarate în modul general stabilit, fără a fi utilizat dreptul la scutiri, conform art. 33-35 din Codul fiscal.
    Astfel, angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit nu vor îndeplini pozițiile „Scutiri" din secțiunea a doua, ţinînd cont de lipsa temeiului legal pentru completarea acestuia.

Arhiva
    În cazul în care angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe și corespund listei activităților de realizare de programe prevăzute de anexa nr. 1 din Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, obţin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora se vor răsfrînge prevederile art.33-35 din Codul fiscal?
    În cazul în care angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe (alin.(21) art.24 din Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal), obţin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora nu se vor răsfrînge prevederile art.33-35 din Codul fiscal.
    Totodată, acestea urmează a fi diminuate, după caz, cu suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prevăzute în art.36 din Codul fiscal. În vederea aplicării prevederilor art.24 alin.(21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, sintagma „alte venituri" presupune şi veniturile obţinute de către angajat din activitatea desfăşurată în cadrul aceleiaşi entităţi (inclusiv darea în arendă sau locaţiune), cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate mai sus.
    Totodată, alte venituri obţinute de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alţi subiecţi pe parcursul anului fiscal, care nu sunt scutite de impozitul pe venit conform alin.(21) art.24 din Legea menţionată, se vor impozita şi vor fi declarate în modul general stabilit, fără a fi utilizat dreptul la scutiri conform art.33-35 din Codul fiscal.
    Astfel, angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, la completarea formularelor CET08 nu vor îndeplini cîmpul 2.1., ţinînd cont de lipsa temeiului legal pentru completarea acestuia. 

8. (29.2.3.16)
    Care sunt scutirile de care poate beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?
    Conform prevederilor Codului fiscal, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:
    1. Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau personală majoră anuală în mărimea stabilită la acest articol.
    2. Potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, sau scutire suplimentară majoră în dependență de caz, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.
    3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie în mărimea majoră, stabilită la acest articol.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
    Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă, care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
    Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Arhiva
    Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?
    Conform prevederilor Codului fiscal, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:
    1. Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau personală majoră anuală în mărimea stabilită la acest articol.
    2. Potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, sau scutire suplimentară majoră în dependență de caz, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.
    3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreținută, precum și pentru invalizii din copilărie în mărimea stabilită la acest articol după caz.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
    Tutorele și curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă în mărimea specificată la articolul 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz.
    Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală (an calendaristic) în parte.
    Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu?
    Conform art.33 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau majoră anuală. Concomitent, potrivit prevederilor art.34 din Codul fiscal contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutirea sa personală. Scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă la locul de muncă de bază persoanei fizice rezidenţe a Republicii Moldova. Locul de muncă de bază a contribuabilului se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului. Respectiv, punctele 25 şi28 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, stabilesc lista documentelor confirmative privind dreptul contribuabilului la acordarea acestuia scutirile menţionate. Astfel, pentru a beneficia de scutirea personală şi cea suplimentară (a soţiei) este necesar nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, de a prezenta patronului la locul de munca o cerere (anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată), privind acordarea scutirilor, anexînd la ea documentele care certifica acest drept. Scutirile se acordă din luna următoare, după luna în care a fost depusă cererea menţionată. 

9. (29.2.3.15)
    Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secția cu frecvență a unei instituții de învățământ și, pe parcursul perioadei fiscale, obține venit sub formă de bursă în mărime ce depășește cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreținută, dacă aceasta întrunește toate cerințele de mai jos:
    a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
    b) are un venit ce nu depășește suma scutirii personale stipulată pentru perioada fiscală respectivă.
    Prin urmare, ținînd cont de prevederile menționate și dat fiind faptul că persoana întreținută obține venit sub formă de bursă în mărime ce depășește cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută.

Arhiva
    Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunește toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma scutirii personale stipulată pentru anul de gestiune.
    Prin urmare, ținînd cont de prevederile menționate și dat fiind faptul că persoana întreținută obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr. nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013)]
    Care este regimul fiscal aplicat, în cazul în care persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
    În conformitate cu prevederile art.35 al Codului fiscal (în redacţia de pînă la 01.01.2014), contribuabilul era în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunea cumulativ cîteva condiţii:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
c) este întreţinută de contribuabil;
d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.
    Astfel, persoana întreţinută din întrebare nu se conforma la două condiţii: (a) nu locuieşte împreună cu contribuabilul, nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; (b) obţine venit mai mare ca 9120 lei.
    Respectiv, pentru perioada de pînă la 2013 inclusiv, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.
    Totodată, începînd cu 01.01.2014, prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în redacţia art.35 au fost operate o serie de modificări, în rezultatul cărora a fost exclusă obligativitatea locuirii împreună cu contribuabilul. Totodată, a fost specificat că cuantumul afiliat scutirii personale se referă la venitul impozabil, ceea ce exclude limitarea, în cazul în care este vorba de venit neimpozabil.
   Astfel, pentru perioada fiscală 2014, contribuabilul din întrebare va avea dreptul la scutirea pentru persoană întreţinută.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...