37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 28 din 19.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 28 din 19.01.2017

23.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (30.5.1)
   Care sunt cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului?
    Mărimea taxei respective constituie:
   1) pentru mărfurile indicate în anexa nr.8:
a) 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
b) 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;
   2) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă:
a) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice a cărui capacitate este:
- sub 1 litru - 0,80 lei;
- de la 1 litru la 3 litri - 1,00 lei;
- peste 3 litri - 1,50 lei;
b) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, a cărui capacitate este:
- sub 1 litru - 1,00 lei;
- de 1 litru - 1,50 lei;
- de la 1 litru la 2 litri - 2,50 lei;
- peste 2 litri - 3,00 lei.

2. (30.4.1)
    Care sunt înlesnirile la plata taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
    În baza prevederilor articolului 11 alin. (4) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, sunt prevăzute scutiri de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru următoarele mărfuri:
a) importul şi/sau livrarea mărfurilor din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de Guvern;
d) exportul mărfurilor;
e) mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a taxei stabilite de prezentul articol;
f) produsele autohtone neindicate în anexa nr.8 ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.

3. (30.3.4)
    Care este termenul de achitare a plăților pentru poluarea mediului?
    Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, subiecții specificați la art.6 alin.(1), art.9 alin.(1), art.10 alin.(1) și art.11 alin.(1) din Legea menționată, calculează de sine stătător și achită la bugetul de stat plățile corespunzătoare pentru poluarea mediului, lunar, către data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    Achitarea taxei/plății urmează a fi efectuată:
 - pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului - la codul clasificației economice 114534 «Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului»;
 - pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare, deversărilor de poluanți și depozitarea deșeurilor de producție - la codul clasificației economice 114535 «Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor".

4. (30.3.3)
    Care este termenul de prezentare a dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului?
Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 alin.(1) și (2) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, subiecții specificați la art.6 alin.(1), art.9 alin.(1), art.10 alin.(1) și art.11 alin.(1) din Legea menționată prezintă la Serviciul Fiscal de Stat dările de seamă privind plățile pentru poluarea mediului, lunar, către data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, în conformitate cu art.187 alin.(21) din Codul fiscal, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.
    Subiecții care au obligația prezentării dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului, dar care nu cad sub acțiunea art.187 alin.(21) din Codul fiscal prezintă dările de seamă pe suport de hîrtie.
    La efectuarea în perioada de raportare doar a operațiunilor scutite de taxă conform art.11 alin.(4) din Lege, Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului nu se prezintă.

5. (30.3.2)
    Cine este obligat să depună darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
    Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător:
а) importatori:
 - de mărfuri, specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 - de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
b) subiecții:
 - care procură mărfuri specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998 de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;
 - care procură produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar.
c) producători:
 - de mărfuri, stabilite în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 - de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.

6. (30.3.1)
    Care este formularul pentru declararea taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
    Potrivit art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obligațiunea privind achitarea taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se declară la Serviciul Fiscal de Stat conform Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED17), aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017.

7. (30.2.4)
    Cine sunt subiecții plății pentru depozitarea deșeurilor de producție?
    În conformitate cu art.11 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru depozitarea deșeurilor de producție sunt subiecții care:
a) depozitează deșeuri pe teritoriul întreprinderii;
b) depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;
c) depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite.

8. (30.2.3)
    Cine sunt subiecții plății pentru deversările de poluanți?
    În conformitate cu art.11 alin.(1) și art. alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru deversările de poluanți sunt subiecții ce admit:
    a) deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite;
    b) deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite.

9. (30.2.2)
    Cine sunt subiecții plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare?
    În conformitate cu art.11 alin.(1) și art.6 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare sunt subiecții ce admit:
a) emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite;
b) emisii de poluanți cu depășirea normativelor stabilite.

10. (30.2.1)
    Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
    Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecți ai taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului sunt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător:
a)importatori:
 - de mărfuri, specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 - de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
b) subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar:
 - mărfuri, specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 - produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
c) producători:
 - de mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
 - de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.

11. (30.1.5)
    Ce constituie obiect al plății pentru depozitarea deșeurilor de producție?
    Potrivit art.10 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al plății pentru deversările de poluanți îl constituie:
a) depozitarea deșeurilor pe teritoriul întreprinderii;
b) depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;
c) depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite.
    Normativele și modul de calcul al plății sunt stabilite în anexa nr.7 la Legea menționată. 

12. (30.1.4)
    Ce constituie obiect al plății pentru deversările de poluanți?
Potrivit art.9 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al plății pentru deversările de poluanți îl constituie:
    a) deversările de poluanți în limitele normativelor stabilite;
    b) deversările de poluanți cu depășirea normativelor stabilite. Normativele și modul de calcul al plății sunt stabilite în anexa nr.5 și nr.6 la Legea menționată.

13. (30.1.3)
    Ce constituie obiect al plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare?
    Potrivit art.6 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare îl constituie:
    a) emisiile de poluanți în limitele normativelor stabilite;
    b) emisiile de poluanți cu depășirea normativelor stabilite. Normativele și modul de calcul al plăților sunt stabilite în anexa nr.2 la Legea menționată.

14. (30.1.2)
    Ce constituie obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
    În conformitate cu art.11 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului îl constituie:
 - mărfurile indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 16 iunie 1993,
 - produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificate la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă.

15. (30.1.1)
    Care sunt plățile stabilite pentru poluarea mediului?
    În conformitate cu Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), pentru poluarea mediului sunt stabilite următoarele plăți:
1. Plata pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare (art.6).
2. Plata pentru deversările de poluanți (art.9).
3. Plata pentru depozitarea deșeurilor de producție (art.10).
4. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (art.11).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...